Індексація журналу

Статус в Україні

Видання "Чорноморський літопис" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 16236-4708Р від 20.01.10 р.

Видання "Чорноморський літопис" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з історичних наук (наказ від 31.05.11 р.)

Каталоги та системи пошуку