Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 7 (2013) OPINIA O DOROBKU NAUKOWYM, DYDAKTYCZNYM I ORGANIZACYJNYM PROF. DRA HAB. EVGENA G. SINKIEVICZA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O NADANIE MU TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Анотація   PDF (Polski)
Tadeusz Srogosz
 
№ 5 (2012) «ПОМІЩИКИ КРІПОСНИКИ» ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЯК ПРИХИЛЬНИКИ СЕЛЯНСЬКОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ: СПРОБА ПОДОЛАННЯ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Анотація   PDF
Тетяна Федорівна Литвинова, Катерина Станіславівна Грищенко
 
№ 8 (2013) «ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ» Ф. К. ВОВКА ТА «ВІЛЬНА СПІЛКА» Анотація   PDF
Олег Сергійович Козирев
 
№ 4 (2011) «ШКІДНИЦЬКА ЛІНІЯ» У РЕПРЕСИВНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ЗА ДОБИ «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» (1937-1938 рр.) Анотація   PDF
Наталія Радомирівна Романець
 
№ 9 (2014) І. Г. ХАРИТОНЕНКО: З ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ ДИНАСТІЇ ЦУКРОЗАВОДЧИКІВ Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
 
№ 2 (2010) ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОРЕФОРМЕНОГО СЕЛА НАДДНІПРЯНЩИНИ ЯК ПРОБЛЕМА СЕЛЯНСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ Анотація   PDF
Юрій Петрович Присяжнюк
 
№ 2 (2010) ІНОЗЕМНІ КОЛОНІСТИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я КІНЦЯ XVIII – ХІХ ст.: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВОСХОВИЩ Анотація   PDF
Анна Володимирівна Гедьо
 
№ 5 (2012) ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА Анотація   PDF
Любов Вікторівна Якиминська
 
№ 4 (2011) ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ САРМАТСЬКИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК РЕГІОНУ НИЖНЬОГО ПОБУЖЖЯ Анотація   PDF
Маріанна Юріївна Ласінська
 
№ 10 (2014) ІСТОРІЯ ВИНОГРАДАРСТВА ЯК НАУКИ: ВІД НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ДО ІНСТИТУТУ «МАГАРАЧ» Анотація   PDF
Наталія Георгіївна Бернар
 
№ 1 (2010) ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ У ПОЛТАВСЬКОМУ СЕЛІ ЗАРУДДЯ (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) Анотація   PDF
Ганна Тимофіївна Капустян
 
№ 6 (2012) ІСТОРІЯ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ МІСТА ХЕРСОНА Анотація   PDF
Олександр Борисович Татарченко
 
№ 1 (2010) ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕМІГРАЦІЇ ВІД КНЯЗІВСЬКИХ ЧАСІВ ДО ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Даріана Блохин
 
№ 7 (2013) ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА 1917-1929 рр. У ТВОРАХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ Анотація   PDF
Юрій Вадимович Котляр
 
№ 2 (2010) ІСТОРИК ТА ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: «РОЗЩЕПЛЕНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» Анотація   PDF
Алла Миколаївна Киридон
 
№ 1 (2010) ІСТОРИЧНА НАУКА ЗА ПРОФЕСОРОМ БЕРНГЕЙМОМ: non multa, sed multum* Анотація   PDF
Сергій Вікторович Пронь
 
№ 4 (2011) ІТАЛІЙСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я у ХІІІ – ХІV ст. Анотація   PDF
Оксана Валеріївна Господаренко
 
№ 1 (2010) І.Ф. КУРАС: ВИДАТНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ І ПОЛІТОЛОГ-ПРАКТИК Анотація   PDF
Микола Іванович Бушин, Ольга Петрівна Прилуцька
 
№ 8 (2013) АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Лариса Володимирівна Богун
 
№ 6 (2012) АНДРІЙ ПАТРУС-КАРПАТСЬКИЙ: доля літератора та людини Анотація   PDF
Лариса Іванівна Капітан
 
№ 8 (2013) АРХЕОГРАФІЧНА ПУБЛІКАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ПИСЕМНОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ «ЗАПИСОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА» (1990-ті – початок 2000-х рр.) Анотація   PDF
Олександр Олександрович Маврін
 
№ 10 (2014) АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯПАМ’ЯТОК КАМ’ЯНОГО ВІКУ БІЛЯ с. АНЕТІВКА (2008-2014 РР.) Анотація   PDF
Ігор Володимирович Піструіл, Алла Василівна Главенчук, Оксана Олександрівна Грицюта
 
№ 5 (2012) БІЛОЗЕРСЬКА АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В СТЕПОВОМУ ПОБУЖЖІ Анотація   PDF
Людмила Володимирівна Матвієнко
 
№ 9 (2014) БЛАГОДІЙНІСТЬ РОДИНИ ХАРИТОНЕНКІВ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЇХ УКРАЇНСЬКИХ МАЄТКІВ Анотація   PDF
Надія Миколаївна Товстоляк
 
№ 10 (2014) БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ – КОНТЕКСТ ІТАЛІЙСЬКИЙ І ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ (1908-1914) Анотація   PDF (Polski)   PDF (English)
Jarosław Moklak
 
1 - 25 з 246 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>