Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 10 (2014) УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ ЗА ЧАСІВ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ В. КОРИТОВСЬКОГО Анотація   PDF
Алла Алимівна Кучеренко
 
№ 1 (2010) УКРАЇНСЬКЕ ПРИЧОРНОМОР’Я XVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ ст. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ Анотація   PDF
Олена Анатоліївна Бачинська
 
№ 9 (2014) УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬНА СПІЛКА» В ОЦІНКАХ РОСІЙСЬКИХ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ Анотація   PDF
Олег Сергійович Козирев
 
№ 2 (2010) УКРАЇНСЬКИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ: «СЛОВ’ЯНСЬКА ІДЕЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ШАТАХ» Анотація   PDF
Василь Петрович Кононенко
 
№ 7 (2013) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В ГАЛИЧИНІ ТА ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ В АВСТРО-УГОРЩИНІ (1900-1918 рр.) В ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Алла Алимівна Кучеренко
 
№ 4 (2011) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ НАУКОВІ СТОСУНКИ: ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ Анотація   PDF
Ольга Станіславівна Морозова
 
№ 10 (2014) УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Анотація   PDF
Сергій Сергійович Шестопалов
 
№ 3 (2011) УСПІХИ ТА ТРУДНОЩІ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПОВОЄННОГО ЗАКАРПАТТЯ Анотація   PDF
Лариса Іванівна Капітан
 
№ 9 (2014) УЧИТЕЛІ ХЕРСОНЩИНИ кінця ХІХ – початку ХХ ст. У СВІТЛІ ПРОСОПОГРАФІЇ Анотація   PDF
Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок
 
№ 2 (2010) ФАТАЛЬНА АМБІВАЛЕНТНІСТЬ (МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ У СВІТЛІ ДОКУМЕНТІВ ҐПУ) Анотація   PDF
Юрій Іванович Шаповал
 
№ 1 (2010) ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ ТАРАНОВСЬКИЙ: ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЕМІГРАЦІЇ (До 135-річчя від дня народження) Анотація   PDF
Варфоломій Степанович Савчук
 
№ 7 (2013) ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА середини 1940-60-х років: ДЖЕРЕЛА РОСІЙСЬКИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Олександр Федорович Нікілєв
 
№ 3 (2011) ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ ДОБРОВОЛЬЧИХ ЗАГОНІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1918-1919 РОКАХ Анотація   PDF
Володимир Анатолійович Шапорда
 
№ 7 (2013) ХРОНОЛОГІЯ ПЕРШИХ ТАТАРСЬКИХ І ТУРЕЦЬКИХ НАБІГІВ НА ЗЕМЛІ РУСЬКОГО ВОЕВОДСТВА У XV ст Анотація   PDF
І. М. Тимів
 
№ 1 (2010) ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ УКРАЇНИ У ВИМІРІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Сергій Станіславович Троян
 
№ 5 (2012) ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРИТОНЕНКІВ (середина ХІХ – початок ХХ ст.) Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
 
№ 7 (2013) ЧАСОПИС «PRZEGLAD WSZECHPOLSKI» (1895-1905) ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ПОГЛЯДІВ РОМАНА ДМОВСЬКОГО НА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ Анотація   PDF
Максим Вікторович Зелінський
 
№ 8 (2013) ЧЕСЬКИЙ СЛАВІСТ ОРЕСТ ЗІЛИНСЬКИЙ В РЕФЛЕКСІЯХ СУЧАСНИКІВ Анотація   PDF
Алла Євгенівна Атаманенко
 
№ 10 (2014) ЧИ МОЖЛИВА СПРОБА НОМЕР ШІСТЬ? Анотація   PDF
Євген Григорович Сінкевич
 
№ 9 (2014) ЧИ ПОТРІБНА УКРАЇНЦЯМ УКРАЇНА? Анотація   PDF
Євген Григорович Сінкевич
 
№ 2 (2010) ШЛЯХОМ НЕПОРОЗУМІНЬ ТА КОМПРОМІСІВ: УЧЕНІ-АРХЕОЛОГИ І ТАВРІЙСЬКЕ ДУХІВНИЦТВО В СПРАВІ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК КРИМУ (кінець XIX – початок XX ст.) Анотація   PDF
Володимир Віталійович Каліновський
 
226 - 246 з 246 результатів << < 5 6 7 8 9 10