Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2010) ПРОПАГУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ЗНАНЬ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ (1921-1939 рр.) Анотація   PDF
Іван Лук’янович Цимбалюк
 
№ 6 (2012) ПРОСОПОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНЕТ ОЛЬВІЇ останньої чверті ΙΙΙ – раннього II ст. до н.е Анотація   PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
 
№ 6 (2012) ПРОФЕСІЙНІ АСОЦІАЦІЇ АРХІВІСТІВ США ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Лариса Леонідівна Левченко
 
№ 4 (2011) ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
Ярослав Анатолійович Нагрибельний
 
№ 9 (2014) ПРОЯВИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У РАДЯНСЬКИХ ТАБОРАХ на межі 1940-1950-х рр. Анотація   PDF
Юрій Вадимович Котляр, Сергій Олександрович Ярошенко
 
№ 8 (2013) РІД ПОТОЦЬКИХ В УКРАЇНІ (ТУЛЬЧИНСЬКА ЛІНІЯ): СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Тетяна Дмитрівна Чубіна
 
№ 7 (2013) РІД ХАРИТОНЕНКІВ У ПРАЦЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ ДОСЛІДНИЦІ К. БЕРТОН Анотація   PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
 
№ 7 (2013) РАДЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СТАЛІНСЬКІЙ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Валентин Миколайович Лазуренко
 
№ 8 (2013) РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ІНІЦІАТИВИ ЄС «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО» В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ігор Ярославович Тодоров
 
№ 1 (2010) РЕЛІГІЙНИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ПРОТИ ПОЛІТИКИ РУМУНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ (кінець 1930-х – червень 1940 р.) Анотація   PDF
Микола Іванович Михайлуца
 
№ 7 (2013) РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (1928-1933 рр.) У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Наталія Радомирівна Романець
 
№ 9 (2014) РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. І ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ Анотація   PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
 
№ 10 (2014) Рецензія книжки Я. Мокляка: Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907-1914, Historia Iagellonica, Kraków 2013. Анотація   PDF
Євген Григорович Сінкевич
 
№ 4 (2011) РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА У НІМЦІВ КРИМУ в 1804-1941 рр. Анотація   PDF
Алла Анатоліївна Задерейчук
 
№ 8 (2013) РОЗВИТОК ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА В ДОБУ РОМАНТИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ) Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Ковальчук
 
№ 5 (2012) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ НА ХЕРСОНЩИНІ у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Анотація   PDF
Ярослав Анатолійович Нагрибельний
 
№ 10 (2014) РОЛЬ ЄВРЕЇВ-ІНОЗЕМЦІВ У РОЗВИТКУ СВІТСЬКОЇ ОСВІТИ ЄВРЕЇВ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У XIX СТ. Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Прокоп
 
№ 2 (2010) РОЛЬ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Анотація   PDF
Вікторія Миколаївна Константінова
 
№ 3 (2011) РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У ВИРОБНИЧОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ (1922-1928 рр.) Анотація   PDF
Валентин Миколайович Лазуренко
 
№ 8 (2013) РУСЬ МОСКОВСЬКА ТА РУСЬ ЛИТОВСЬКА У ДОСЛІДЖЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СЛАВІСТА ЕДВАРДА КІНАНА Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Шевченко
 
№ 5 (2012) СІЛЬСЬКА ШКОЛА УКРАЇНИ в 1950-х – середині 1960-х рр.: РЕАЛІЇ СТАНУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
Олександр Федорович Нікілєв
 
№ 10 (2014) СВІТСЬКА І ДУХОВНА ВЛАДА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ЗІТКНЕННЯ В ОДНІЙ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Кунецька
 
№ 5 (2012) СЕЛЯНИН У АНТИНОМІЯХ ІСТОРИЧНИХ КУЛЬТУР ЧИ ЧОГО ВАРТІ БІЛЬШІСТЬ НАУКОВИХ СУПЕРЕЧОК Анотація   PDF
Юрій Петрович Присяжнюк
 
№ 10 (2014) СЕЛЯНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.: ПРИГОВОРНИЙ РУХ Анотація   PDF
Ірина Геннадіївна Верховцева
 
№ 2 (2010) СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ХVII-ХVIII ст. В ІСТОРИКО-ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ПРАЦЯХ (РАННЬОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ) Анотація   PDF
Тетяна Федорівна Литвинова
 
176 - 200 з 246 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>