Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 9 (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Анотація   PDF
Ярослав Петрович Цецик
 
№ 5 (2012) СПРОБИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОВІТОВИМИ ЗЕМСЬКИМИ УСТАНОВАМИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ в 60-90-х роках ХІХ ст. Анотація   PDF
Юлія Михайлівна Петровська
 
№ 5 (2012) СТАН ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1919 рр.) Анотація   PDF
Лариса Іванівна Синявська
 
№ 5 (2012) СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І ХОТИНЩИНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Олександр Валерійович Руснак
 
№ 7 (2013) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ У НАГОРОДНІЙ СИСТЕМІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДОВОЄННИЙ ЧАС ТА ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
Віктор Миколайович Воронін
 
№ 10 (2014) СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВНОВАЖНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА УСРР У СПРАВАХ ГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ПРИ УРЯДІ РСФРР Анотація   PDF
Влада Володимирівна Сокирська
 
№ 7 (2013) СТЕРЕОТИПИ МИСЛЕННЯ ВЧЕНИХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. М. Кудінов
 
№ 6 (2012) СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Бінецька
 
№ 10 (2014) СУЧАСНІ ВІЗІЇ ПРИЧИН ПОЯВИ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок
 
№ 7 (2013) СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИМИ ІСТОРИКАМИ ПОСТАТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Анотація   PDF
Анна Іллівна Ткачук
 
№ 4 (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ПРОСОПОГРАФІЇ ОЛЬВІЇ VI – V СТ. ДО Н. Е. Анотація   PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
 
№ 9 (2014) ТИЖНЕВИК «НАШЕ СЛОВО» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ в 50-тих рр. ХХ ст. Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Парначова
 
№ 9 (2014) ТИРАСПОЛЬСЬКИЙ УКРІПЛЕНИЙ РАЙОН: НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
Михайло Володимирович Коваль
 
№ 2 (2010) ТОВАРИСТВА ДОПОМОГИ НУЖДЕННИМ УЧНЯМ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Анотація   PDF
Антон Миколайович Савочка
 
№ 6 (2012) ТОВАРИСТВО МАРКШЕЙДЕРІВ ПІВДНЯ РОСІЇ: СТВОРЕННЯ, ВІДКРИТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ на початку ХХ ст Анотація   PDF
Надія Миколаївна Кушлакова
 
№ 2 (2010) ТРУДОВА МІГРАЦІЯ – ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Олена Броніславівна Готра
 
№ 9 (2014) ТУЛЬЧИНСЬКА ЛІНІЯ МАГНАТСЬКОГО РОДУ ПОТОЦЬКИХ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Тетяна Дмитрівна Чубіна
 
№ 10 (2014) ТУРЕЦЬКИЙ ПРОТЕКТОРАТ ЯК СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ: НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Володимир Іванович Маслак
 
№ 7 (2013) ТЮРКСЬКИЙ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СУБСТРАТИ У МОЛДАВАН УКРАЇНСЬКОГО БУДЖАКА: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ СПОРІДНЕНОСТІ Анотація   PDF
Андрій Васильович Шабашов
 
№ 2 (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Христина Олександрівна Гаврилюк(Синюта)
 
№ 6 (2012) УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В МІЖВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ: ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ УКРАЇНЦІВ ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ АЛЬБЕРТА В КЕНІҐСБЕРҐУ у 20-х роках ХХ ст. Анотація   PDF
Дмитро Васильович Бурім
 
№ 6 (2012) УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ В БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ в грудні 1919 – квітні 1920 рр. Анотація   PDF
Анатолій Михайлович Лекар
 
№ 3 (2011) УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ДОНБАСУ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ: СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Ольга Олександрівна Лаврут
 
№ 7 (2013) УКРАЇНСЬКЕ «НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» (НАЦІОТВОРЕННЯ) В ГАЛИЧИНІ ХІХ – початку ХХ ст. У ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
І. Я. Райківський
 
№ 4 (2011) УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО (1908-1913 рр.) Анотація   PDF
Алла Алимівна Кучеренко
 
201 - 225 з 246 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>