Про журнал

Галузь та проблематика

Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи

Процес рецензування

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія.

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються у вихідних відомостях видання.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор:
Смолій Валерій Андрійович – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України (м. Київ)

Редакційна колегія:
Боряк Геннадій Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України (м. Київ);
Верменич Ярослава Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України (м. Київ);
Дрозд Роман – доктор історичних наук, професор, ректор Поморської академії (м. Слупськ, Польща);
Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв), заступник головного редактора;
Стемпень Станіслав – кандидат історичних наук, директор Південно-Східного наукового інституту (м. Перемишль, Польща);
Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Тригуб Петро Микитович – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Херсонської області (м. Херсон), відповідальний секретар редколегії.