ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ УКРАЇНИ У ВИМІРІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Сергій Станіславович Троян

Анотація


Автор визначив особливості цивілізаційно-культурного розвитку України під впливом сучасних глобалізаційних процесів. Цей розвиток передбачає активну участь у цивілізаційному діалозі на основі міжкультурної комунікації глобального суспільства. Цивілізаційно-культурний поступ України розглянуто, і в цьому наукова новизна дослідження, на основі аналізу п’яти визначальних маркерів – цивілізаційного розлому, пострадянського синдрому, культурної ідентичності, лімітрофності, революції. Саме їх вплив визначає особливості та проблемне поле розвитку сучасного українського суспільства та держави у вимірі процесів і явищ глобалізації.

Ключові слова


цивілізація; глобалізація; культура; Україна; маркер; ідентичність; лімітрофність; Помаранчева революція

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдяк В.І. Україна в сучасних глобалізаційних процесах: загрози і виклики національній державі / В. Бурдяк // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. – С. 226-232.

Гаврилишин Б., Вишневський Ю. Украина: выбор цивилизации / Б. Гаврилишин, Ю. Вишневский // Киев Weekly. Украина и мир за неделю. – 2004. – № 40(131), 29 окт. – 5 нояб.

Горський В.С. Україна на порозі планетарної цивілізації / В. Горський // Практична філософія. – 2001. – № 2(3). – С. 214-220.

Єрмоленко А. Виступ на круглому столі «Цивілізаційні ідентичності в регіонах України: відмінності та проблеми їхнього подолання» / А.Єрмоленко // Форум націй: газета Конгресу національних громад України. – 2007. – Серпень. – № 8(63).

Зерній Ю. Виступ на круглому столі «Цивілізаційні ідентичності в регіонах України: відмінності та проблеми їхнього подолання»/ Ю. Зерній // Форум націй: газета Конгресу національних громад України. – 2007. – Серпень. – № 8(63).

Киридон А.М. Російсько-грузинський конфлікт 2008 року в причинно-наслідковому вимірі / А.М. Киридон // Форум: суспільно-політичний журнал. – 2008. – № 2(7). – С. 33-40

Комиссаров Б.Н. Ас отечественной американистики / Б. Комиссаров: [Режим доступу] http://americaxix.org.ru/library/komissarov-bolkhovitinov/printable.html.

Коппель О.А. Україна в контексті світових цивілізацій / О.А. Коппель // Актуальні проблеми міжнародних відносин. В 32 ч. Ч. 1. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – С. 18-23.

Михальченко М. Лімітроф Європи: випадковість чи доля України? / М. Михальченко // Людина і політика. – 2000. – № 3. – С. 34-39.

Михальченко М. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / М. Михальченко. – К.: Інститут соціології НАН України, 2001. – 440 с.

Михальченко М. Українська регіональна цивілізація / М. Михальченко // Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – 2003. – № 1. – С. 19-28.

Новакова О.В. Модернізація українського суспільства у контексті глобальних загальноцивілізаційних змін / О.В. Новакова // Грані. – 2001. – № 3(17). – С. 37-44.

Павленко Ю.В. Україна в системі глобальної цивілізації / Ю.В. Павленко // Практична філософія. – 2001. – № 2. – С. 224-236.

Словопедия: Толковый словарь Ушакова: [Режим доступу] http://www.slovopedia.com /3/203/796954.html

Тітарчук В. Український чинник у творенні світової цивілізації / В. Тітарчук // Віче. – 2008: [Режим доступу] http://www.viche.info/archive/2008/24/

Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2004 / За ред. А.С. Гальчинського. – К.: НІСД, 2004. – 344 с.

Шайгородський Ю.Ж. Політичні реалії і міфи «перехідного періоду» в Україні / Ю.Ж. Шайгородський // Грані. – 2009. – № 5(67). – С. 118-123.

Якушик В.М. Политические и цивилизационные аспекты украинской революции / В.М. Якушик: [Режим доступу] http://www.3dway.org/node/6052

Ямко Н.М. Україна в Європейській цивілізації / Н.М. Ямко // Філософія, соціологія, політологія: Зб. наук. пр. – Х., 1998. – Вип. 2. – С. 56-62.

Trojan S. Ogólnoeuropejski kontekst samoidentyfikacji procesów integracyjnych na przestszeni postradzieckiej / S. Trojan // Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej / Pod red. M. Klimeckiego, H. Szczechowicz. – Włocławek: PWSZ, 2008. – S. 105-110.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.