ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ У ПОЛТАВСЬКОМУ СЕЛІ ЗАРУДДЯ (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.)

Ганна Тимофіївна Капустян

Анотація


Історико-антропологічне дослідження рубіжних процесів в українському селі періоду згортання непу: впровадження надзвичайних заходів, примусових хлібозаготівель кінця 1920-х років; розкуркулення, примусової колективізації, голодомору 1932-1933 років на прикладі історії конкретного села Заруддя. В якості джерел використані матеріали усної історії та відомчого архіву Управління СБУ по Полтавській області.

Ключові слова


Заруддя; село; заможні селяни; податки; нова економічна політика; хлібозаготівлі; розкуркулення; колективізація; голодомор

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра // Люсьен Февр. Бои за историю. – М.: Наука, 1991.

Данилов В. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Редакторское вводное слово // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. / Т.1. Май 1927-ноябрь 1929 / Под. ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. – М.: «РОССПЭН», 1999.

Капустян Ганна. Пам’ять 33-го кличе молодих: Спогади свідків і слово історика (науково-пошуковий проект). – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008.

Якименко М.А. Українське село: сім десятиліть перебудови. – Полтава,1993.

Російський державний архів соціально-політичної історії, ф. 558, оп. 11, спр. 153.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. / Т. 1. Май 1927-ноябрь 1929 / Под. ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. – М.: «РОССПЭН», 1999.

Лемкін Рафаель: радянський геноцид в Україні (стаття 28 мовами) / Редактор Роман Сербин, упорядник Олеся Стасюк. – К.: Майстерня книги, 2009.

Архів Управління СБУ по Полтавській області. Основний фонд слідчих справ, спр. 4683.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. / Т. 2. Май 1927-ноябрь 1929 / Под. ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. – М.: «РОССПЭН», 2000.

Сталін Й. – Твори. – Т. 12.

Колективізація і голод на Україні. 1929-1933 / Зб. док. і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1992.

Архів Управління СБУ по Полтавській області. Основний фонд слідчих справ, спр. 10993.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. / Т. 3. Конец 1930-1933 / Под. ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. – М. : «РОССПЭН», 2001.

Сталин и Каганович. Переписка 1931-1936 гг. – М., 2001.

Васильєв В.Ю., Хоптяр Ю.А. Селянство Поділля у голодоморі 1932-1933 рр. // Голод 1932-1933 років на Хмельниччині: причини, наслідки, уроки. Матеріали респ. конф. 20.10.1993 р. – Хмельницький, 1993.