ІСТОРИЧНА НАУКА ЗА ПРОФЕСОРОМ БЕРНГЕЙМОМ: non multa, sed multum*

Сергій Вікторович Пронь

Анотація


Автор, використовуючи матеріали досліджень німецького професора Бернгейма та сучасних українських і російських вчених, підіймає проблеми концептуально-теоре- тичного та практично-гуманітарного рівня сьогоденної історичної науки.

Ключові слова


історія; наука; методологія; освіта; традиції; співробітництво; культурна спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернгейм. Введение в историческую науки. – Москва: Изд. М.Н. Прокоповича, 1908. – 135 с.

Яковенко Н. Вступ до історії. – Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2007. – 375 с.

Чугуєнко М. Україна, яка шокує. Лабіринти історії / Михайло Чугуєнко. – Харків : ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2005. – 351 с.

Лурье С.Я. Геродот. – М. – Л., 1947; Даватур А.И. Повествовательный и научный стиль Геродота. Ленинград, 1957; Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. – Л., 1968.

Геродот. История. Перевод и примеч. Г.А. Стратановского. – М. : АСТ : АСТ Москва, 2006. – 699 с.

Цыганков П.А. Международные отношения. – М. : Новая школа, 1996. – 320 с.

Фукидид. История Пелопонесской войны в восьми книгах / Пер. с греческого Ф.Г. Мищенко. Т. І. – М. : Наука, 1987. – 242 с.

Оноре де Бальзак. Кузен Понс // Собр. соч. – Т. 10. – М. : Иностр. лит-ра, 1954. – 594 с.

Советский энциклопедический словарь. – М. : «Сов. Энциклопедия», 1980. – 1600 с.

Леонтьев В. Экономические эссе / Василий Леонтьев: Пер. с англ. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.

Урсу Д.П. Историография истории Африки. – М. : Высшая школа, 1990. – 302 с.

Африка. Энциклопедический справочник. – Т. 2. – М., 1987. – 671 с.

Васильев Л.С. История Востока. – Т. 1. – М. : Высшая школа, 1994. – 495 с.

Пронь С.В. Тайванське питання та спроба його вирішення в сучасній офіційній китайській історіографії // Наукові праці. –Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – Т. 8. – 164 с.

Пронь С.В. США та Японія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 244 с.

Япония. Справочник. – М. : «Республика», 1992. – 506 с.

Лаврентьев Б.П. Самоучитель японского языка. – М. : ИВРАН, 2007. – 352 с.

Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. 22. – 340 с.

Гердер Й.Г. Избранние сочинения. – М. : Иностр. лит-ра, 1959. – 315 с.

Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. – Рязань : Аракс, 1996. – 157 с.

Мень А. Сын человеческий. – М., 1991. – 344 с.