І.Ф. КУРАС: ВИДАТНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ І ПОЛІТОЛОГ-ПРАКТИК

Микола Іванович Бушин, Ольга Петрівна Прилуцька

Анотація


Коректне розуміння державотворчих процесів сучасної України об’єктивно неможливе без глибокого вивчення історичного досвіду попередніх поколінь, який сформувався завдяки діяльності конкретних постатей. Яскравим прикладом цього є життєвий і творчий спадок представника прогресивної історичної думки – І.Ф. Кураса – історика, етнополітолога, українознавця, особистості з великої букви. Саме наявність таких особистостей є головним чинником здатності нації формувати своє майбутнє, виходячи зі своїх власних інтересів.

Ключові слова


громадська позиція; політика; товариств; активність; політик; діяч; партія; ініціатива

Повний текст:

PDF

Посилання


Курас І. В ім’я нащадків / І.Ф. Курас // За наукові кадри. – 1961. – 9 грудня.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369: Курас Іван Федорович (3.10.1939 – 16.10.2005) – історик, академік НАН України, оп.1: Документів особового походження академіка НАН України І.Ф. Кураса за 1909-2007 рр., спр. 62: Особові справи. 1970, 1994. – 62 арк.

Калакура Я.С. Аспірантська дружба на все життя / Я.С. Калакура // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Мінгазутдінов О.Ф. Роки становлення педагога і вченого / О.Ф. Мінгазутдінов // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Скрипник М.О. Вибрані твори. – К.: «Україна», 1991. – 617 с.

Землинский В.А., Курас И.Ф., Нагорная Л.А. Осуществление ленинской национальной политики в СССР / В.А. Землинский, И.Ф. Курас, Л.А. Нагорная – К.: Выща школа, 1987. – 236 с.

Карась А.Ф., Карась Г.А. Життєва місія / А.Ф. Карась, Г.А. Карась // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.] – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Україна – Франція: форум однодумців // Діалог: Історія, політика, економіка. – 2002. – № 2. – Україна – Франція.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1101 від 12 вересня 1996 р. Про Культурний центр України у м. Москві [Електронний ресурс] // http://zakon.nau.ua/doc/?nobreak=1&uid=1057.850.2.

Мельниченко В.Ю. Чистий серцем / В.Ю. Мельниченко // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Остапенко Д.И. Рассказ о коллеге-друге и друге-коллеге / Д.И. Остапенко // Історична і політична наука та суспільна практика / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Проект Постанови від 05.07.2005 Про відзначення 125-річчя з дня народження видатного українського громадсько-політичного діяча, одного з керівників Української революції й національно-державного відродження, визначного письменника Володимира Винниченка [Електронний ресурс] // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=24431.

Проект Постанови про відзначення 100-річчя з дня народження видатного письменника Уласа Самчука [Електронний ресурс] // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511= 17626.

Проект Постанови про відзначення 125-річчя від дня народження видатного державного та громадсько-політичного діяча Симона Петлюри [Електронний ресурс] // http://gska2.rada.gov.ua /pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=17509.

Проект Постанови про відзначення 200-річчя з дня народження видатного вченого М.О. Максимовича [Електронний ресурс] // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= &pf3511=16940.

Проект Закону про територію захисту культурної спадщини «Гетьманські столиці» [Електронний ресурс] // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=24406.

Проект Закону про територію захисту культурної спадщини «Шевченківський національний заповідник» [Електронний ресурс] // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= &pf3511=24405.

Обшанський В.К. Ним пишається вся Балтщина / В.К. Обшанський // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Кремень В.Г. Знакова постать у моєму житті / В.Г. Кремень // Історична і політична наука та суспільна практика / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.] – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф.369, оп.1, спр.77: Диплом і ухвала вченої ради Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова про присвоєння І.Ф. Курасу звання почесного доктора. Оригінал. Мова англ., укр. 1996. – 3 арк.

Відеоматеріали з сімейного архіву родини Курасів. – 2001-2005 рр.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369, оп. 1, спр. 92: Диплом Почесного професора Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету. Оригінал. 2001. – 2 арк.

Левенець Ю.А., Онищенко О.С., Михальченко М.І., Майборода О.М. І.Ф. Курас і становлення політології в Україні / Ю.А. Левенець, О.С. Онищенко, М.І. Михальченко, О.М. Майборода // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369, оп. 1, спр. 116: Документи про роботу директора Інституту політичних і етнонвціональних досліджень НАН України (звіт на Президії НАН України, поздоровлення з 10 річницею інституту, візитні картки). [1996-2000]-2002. – 21 арк.

Про Інститут. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України [Електронний ресурс] // http://www.ipiend.gov.ua/?mid=2.

Курас І.Ф. Нові риси геополітичного виміру сучасної України / І.Ф. Курас // Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

Курас І.Ф. Виклики часу і еволюція етнополітологічного знання / І.Ф. Курас / Етнополітологія. Перші кроки становлення. –К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

Указ Президента України про призначення І. Кураса віце-прем’єр-міністром України [Електронний ресурс] // http://www.uazakon.com/document/spart97/inx97794.htm.

Шаповал Ю.І. І.Ф. Курас: спроба неупередженої біографії / Ю.І. Шаповал // Наукові записки. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К, 2005. – Вип. 30, кн. 1 (підсерія «Курасівські читання»). – С. 11-18.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369, оп. 1, спр. 86: Посвідчення в народні депутати, перепустка і посвідчення народного депутата України. Посвідчення народного депутата України. 1999-2006. – 5 арк.

Литвин В.М. Депутатські будні й ініціативи / В.М. Литвин // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Шаповал Ю.І. Іван Курас: життя, справа, доля / Ю.І. Шаповал // Курас І.Ф. Бібліографія. Серія «Бібліографія вчених України» – К.: Наукова думка, 2005. – 51 с.

Шемшученко Ю.С. З ним було легко працювати / Ю.С. Шемшученко // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / [редкол. Б.Є. Патон, В.М. Геєць, Ю.А. Левенець, В.Ф. Солдатенко та ін.]. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Курас І.Ф. З виступу на парламентських слуханнях з питань освіти (грудень 1996 р.) / І.Ф. Курас // Етнополітика: історія та сучасність: Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років – К., 1999. – 656 с.

Курас І.Ф. З виступу на парламентських слуханнях щодо реалізації державної молодіжної політики / І.Ф. Курас // Етнополітика: історія та сучасність: Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років – К., 1999. – 656 с.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369, оп. 1, спр. 117: Документи про діяльність народного депутата України (передвиборча програма, поздоровлення, виступи, листи, довідка тощо). 1998-2005. – 19 арк.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф.369, оп.1, спр.28: Політична реформа як необхідність. Стаття. 2003. – 10 арк.

Курас І.Ф. Політична реформа як необхідність / І.Ф. Курас // Президент. – 2003. – № 13. – С. 38-41.

Проект Постанови про проведення парламентських слухань «Регіональна політика в Україні: реалії і перспективи розвитку» (12 березня 2003 року) [Електронний ресурс] // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=13909.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369, оп. 1, спр. 22: Суспільні трансформації і політичні науки: підсумки і уроки. Доповідь. 2001. – 17 арк.

Курас І.Ф. Між авторитарним минулим і демократичним майбутнім: Про необхідність визначення типу держави, характеру кризових явищ: аналіз діяльності опозиції / І.Ф. Курас // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 серпня. – С. 4.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369, оп. 1, спр. 34: Роль суспільствознавчих наук у вирішенні проблем здійснення політичної реформи в Україні та наукового забезпечення законодавчого процесу. Тези доповіді. 2004. – 12 арк.

Курас І.Ф. До питання про механізми стабільності / І.Ф. Курас // Етнополітика: історія та сучасність: Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. – К., 1999. – 656 с.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369, оп. 1, спр. 115: Інтерв’ю І.Ф. Кураса, опубліковані в газетах. Мова рос., укр. 1994-2001. – 6 арк.

Політичний «генотип» України Iван Курас: «Краще бути звинуваченим в ідеалізмі, ніж у цинізмі» [Електронний ресурс] // http://www.day.kiev.ua/24741/.

АНБУВ. Інститут архівознавства, ф. 369, оп. 1, спр. 62: Особові справи. Мова рос., укр. – Арк. 12. Атестат доцента. 25 июня 1971 г