ПОВСТЯНІ ВИРОБИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОБУТІ ТУРКМЕН ТА ІНШИХ ТЮРКСЬКИХ НАРОДІВ

Автор(и)

  • Айна Баймурадова Інститут археології та етнографії Академії наук Туркменістану, Туркменістан

Ключові слова:

повсть, кошма, кошмоваляння, молитовник, головні убори з повсті, одяг з повсті

Анотація

У всі епохи історії повстяні вироби широко використовувалися в господарстві і побуті туркмен та інших тюркських народів, у тому числі тих, що мешкали (хазари, печеніги, торки, половці, монголо-татари, ногайці тощо) або й досі мешкають на теренах України, зокрема – кримських татар. Їх різноманітність і висока якість свідчать про глибокі коріння і розвій цього ремесла.
Метою статті є дослідити значення і роль деяких повстяних виробів у побуті туркмен. Повстяні килими, завіси, одяг, плащі, пітники, чепраки, молитовники, покриви для юрти та ін. вироби робилися за допомогою особливої техніки валяння, і кожна з них була призначена для певної мети. Дослідження кожного виробу допомагає глибше зрозуміти духовні і побутові цінності туркменського та інших тюркських народів.

Посилання

Аннанепесов М. Хозяйство туркмен в XVIII – XIX вв. / М. Аннанепесов. – Ашхабад, 1972.

Байриева А. Обыкновенное чудо – солнечные кошмы / А. Байриева // Возрождение. – 2004. – № 7.

Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана / В. В. Бартольд. – Л., 1927.

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена / Н. Я. Бичурин. – Т. 1. – М.-Л., 1950.

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / А. Вамбери. – М., 2003.

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. Описание поездки из Тегерана через Туркменскую степь по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, совершенной в 1863 году / А. Вамбери. – СПб., 1865.

Гундогдыев О. Рыцари Азии / О. Гундогдыев. – Ашхабад, 2011.

Горзинска М. Скромный посланец минувших веков / М. Горзинска // Мирас. – 2007. – № 2.

Гродеков Н. И. Война в Туркмении. Поход Скобелева в 1880-1881 гг. / Н. И. Гродеков. – Т. 1. – СПб., 1883.

Дудин С. М. Ковровые изделия Средней Азии / С. М. Дудин. – б/м., 1926.

Dubowa N. Marguşlylaryň matalary we egin-eşikleri / N. Dubowa // Türkmen halysy – günsaýyn ösýän Watanymyzyň gözellik nusgasy. Nutuklaryň gysgaça beýany. – Aşgabat, 2008.

Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абул-Гази хана хивинского / А. Н. Кононов. – М.-Л., 1958.

Лессар П. М. Юго-западная Туркмения (земли сарыков и салоров) / П. М. Лессар. – СПб., 1885.

Массон M. Е. Парфянские ритоны Нисы / M. Е. Массон, Г. А. Пугаченкова // ЮТАКЭ. – Т. 4. – Ашхабад, 1959.

Mошкова В. Г. Очерки по истории Туркмении VIII – XIX вв. / В. Г. Mошкова, A. Н. Насонов, A. Е. Якубовский. – Ашхабад, 1945.

Ремпель Л. И. Терракота Мерва и глиняные статуи Нисы / Л. И. Ремпель // ЮТАКЭ. – Т. 1. – Ашхабад, 1949.

Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ткани / С. И. Руденко. – M., 1968.

Sarianidi W. I. Türkmen halyçylygy ozal çak edilişinden-de gadymydyr / W. I. Sarianidi // Türkmenistan. – 2003. – 29.05.

Толстов С. П. Древний Хорезм / С. П. Толстов. – М., 1948.

Уарзиати В. С. Символы и знаки великой степи (история культуры древних номадов) / В. С. Уарзиати, А. А. Галиев. – Алматы, 2006.

Хан (титул). Інтернет ресурс. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%

Польові записи автора: Ґулмірадова Ґурбанґуль, 1963 р. народж., Лєбапський велаят, Ґарабєкєвульский район, ґенешлік Акґала, колгосп Лєбап, вул. Ґуртґєльдиєв, буд. 7.

Польові записи автора: Арсариєва Оґулґєрєк, 1928 р. народж., Марийський велаят, Таґтабазарський район, колгосп Узумчілік.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ