ЗНАЧЕННЯ ОБ‘ЄДНАНЬ «СІЛЬГОСПТЕХНІКА» У ПОКРАЩЕННІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Тетяна Олексіївна Кулікова Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine

Ключові слова:

об’єднання «Сільгосптехніка», МТС, ремонті підприємства

Анотація

Проаналізовано роль та значення об’єднань «Сільгосптехніка» для розвитку та функціонування сільськогосподарської техніки на початку 1960-х рр. Підкреслено, що створення ремонтних майстерень і пунктів технічного обслуговування сприяло збільшенню обсягів ремонтних робіт у колгоспах, що зумовило зменшення кількості господарств, взятих на комплексне технічне обслуговування.

Посилання

Арутюнян Ю. В. Историческая роль МТС и их реорганизация / Ю. В. Арутюнян, М. А. Выцлан. – М. : Госполитиздат, 1968. – 180 с.

Воловченко І. П. Про інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва на основі широкого застосування добрив, розвитку зрошення, комплексної механізації та впроваджень досягнень науки і передового досвіду для найшвидшого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Доповідь на Пленумі ЦК КПРС 10 лютого 1964 р. / І. П. Воловченко. – К. : Політвидав України, 1964. – 51 с.

Докладные записки и справки ЦК, обкомов КП Украины, Министерства сельского хозяйства УССР – об организации производства и отгрузке запчастей колхозам и совхозам. Предложения Госплана УССР по дополнительному производству запасных частей к тракторам, автомобилям и сельским машинам. – ЦДАГО України, ф. 1 ЦК КПУ, оп. 31, спр. 1012 (05.05 – 31.12.1958). – 232 арк.

Докладные записки, справки отделов ЦК, обкомов КП Украины, Укрсельхозтехника, колхозов – о предварительных итогах за 1962 г. и мерах по улучшению внедрения новой техники, использовании и ремонте машинно-тракторного парка, и сети межрайонных и районных отделений «Сельхозтехника»; об отгрузке заводами тракторов, комбайнов, и других сельскохозяйственных машин для колхозов и совхозов республики; об использовании и ремонте техники; о направлении механизаторов в Казахстанскую ССР на уборку урожая 1962 г.; о серьезных недостатках в использовании, ремонте и расходе средств на содержание машинно-тракторного парка в колхозах Хмельницкой области. – ЦДАГО України, ф. 1 ЦК КПУ, оп. 31, спр. 1965 (19.01. – 30.12.1962). – 339 арк.

Історія господарства: Україна і світ : Підручник / [за ред. Б. Д. Лановика]. – К. : Вища школа, 1995. – 480 с.

Історія українського селянства: в 2 т. / [ред. В. Д. Береговий, Ю. І. Бойко, І. М. Лисенко та ін.]. – К. : Наукова думка. – Т. 2. – 640 с.

Історія українського селянства: Нариси в 2 т. / В. А. Смолій (відп. ред.); НАН України. Інститут історії України. – Т. 2 / О. В. Андрощук, В. К. Баран, О. М. Веселова та ін. – К. : Наукова думка, 2006. – 625 с.

Конкин Ю. А. Экономика ремонта сельскохозяйственной техники / Ю. А. Конкин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 365 с.

Лубко І. М. Спроби організаційно-технічного подолання кризи колгоспного виробництва в сер. 50-х на поч. 60-х рр. / І. М. Лубко // Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 116-119.

Матеріали і листування про організацію ремонтних підприємств, контор і баз постачання сільського господарства; про передачу садиб, будівель, споруд і приміщень сільськогосподарських підприємств; про оптові і продажні ціни на сільськогосподарську техніку, продаж і передачу техніки колгоспам і радгоспам і іншим організаціям, норми збутових витрат постачальницьких організацій та по питаннях техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки. – ЦДАВО України, ф. 2 Рада Міністрів УРСР, оп. 9, спр. 9021. – 282 арк.

Переписка с Министерством сельского хозяйства СССР по использованию машинно-тракторного парка совхозов и колхозов, об опыте работы тракторных бригад и механизаторов звеньев по колхозам и совхозам республики. – ЦДАВО України, ф. 27 Министерство сельского хозяйства, оп. 22, спр. 505 (11.01 – 30.09.1966). – арк. 73.

Переписка с Министерством сельского хозяйства СРСР по использованию машинно-тракторного парка совхозами, колхозами, об опыте работы тракторных бригад и механизированных звеньев по колхозам и совхозам республики, – ЦДАВО України, ф. 27 Министерство сельского хозяйства, оп. 22, спр. 509 (20.01. – 20.10.1966). – 165 арк.

Переписка с облсельхозуправлениями по вопросам ремонта и эксплуатации автотранспорта. – ЦДАВО України, ф. 27 Министерство сельского хозяйства, оп. 18, спр. 1913 б (1959). – 216 арк.

Переписка с ЦК компартии Украины, Министерством сельского хозяйства СССР по механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве в колхозах и совхозах. – ЦДАВО України, ф. 27 Министерство сельского хозяйства, оп. 22, спр. 508 (11.01. – 13.09.1966). – 108 арк.

Підсумки відділу та обкомів КП України про проведення сільськогосподарських робіт по виконанню вересневого пленуму ЦК КПРС. – ЦДАГО України, ф. 1 ЦК КПУ, оп. 80, спр. 1088 (1953 р.). – 34 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ