СВІТСЬКА І ДУХОВНА ВЛАДА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ЗІТКНЕННЯ В ОДНІЙ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Оксана Олександрівна Кунецька Уманський державний педагогічний університет імені Петра Тичини, Ukraine

Ключові слова:

архієпископ, Іриней Несторович, духовний стан, Уманщина, історична біографістика

Анотація

В статті йдеться про вихідця із сім’ї парафіяльного священика, котрий піднявся до вищих щаблів церковної ієрархії і посів помітне місце в історії Церкви. Узагальнені біографічні дані про Іринея Несторовича і увиразнюється його постать на тлі суспільно-політичного життя вказаного часу. Зроблена спроба розібратися в його конфлікті зі світською владою. Увага автора спрямована і на з’ясування впливу родинного виховання, яке формувало майбутнього архієпископа, а також чинників, які сприяли швидкому кар’єрному зросту

Біографія автора

Оксана Олександрівна Кунецька, Уманський державний педагогічний університет імені Петра Тичини

к.і.н.

Посилання

Фортунатов Ф. Н. Воспоминания о преосвященном архиепископе Иринее / Ф. Н. Фортунатов // Киевские Епархиальные Ведомости. – 1868. – № 17. – С. 641-648.

Фортунатов Ф.Н. Воспоминания вологжанина о преосвященном архиепископе Иринее, пребывавшем на покое в Спасоприлуцком вологодском монастыре, с присовокуплением из писем архиепископа (посвящаются памяти Владыки) / Ф.Н. Фортунатов // Прибавление к Вологодским Епархиальным Ведомостям. – 1868. – № 10-24.

Ириней, епископ Пензенский. Его чудачества // Русская старина. – 1879. – № 24. – С. 160-161.

Ириней Нестерович, архиепископ Иркутский // Русская старина. – 1882. – № 9. – С. 561-586;

Ириней Нестерович, архиепископ Иркутский // Русская старина. – 1882. – № 10. – С. 95-118.

Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні в ХVІ – початку ХІХ століття / Проф. Хв. Тітов. – К., 1924. – С. 433.

Туманик Е.Н. "Бунт" архиепископа Иринея : причины и тайные пружины / Е. Н. Туманик // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания. – Новосибирск, 2000. – С. 399-405.

Центральний Державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК України), ф. 127, оп. 1009, спр. 1159, арк. 65-66.

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 3207, арк. 87.

Ириней Нестерович, архиепископ Иркутский // Русская старина. – 1882. – № 9. – С. 561-586.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ