ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА ЩОДО ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НАПРИКІНЦІ XVIII – XIX СТ.

Автор(и)

  • Ірина В’ячеславівна Мельник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Ключові слова:

євреї, Російська імперія, Правобережна Україна, смуга осілості, «Положення про євреїв», «Тимчасові правила»

Анотація

Зроблено спробу показати в хронологічній послідовності розвиток законодавства Російської імперії з єврейського питання і ті зміни в правовому становищі євреїв, які він спричиняв. Аналіз основних імперських правових документів дозволяє простежити механізми регулювання правового статусу євреїв. Правове становище єврейських мас досліджується у сфері політичних прав, освіти, а також права на володіння нерухомістю та проживання на території імперії.

Посилання

Временные правила [Електронний ресурс] // Электронная еврейская энциклопедия. – Режим доступу: http://eleven.co.il/mode=article&id=10979&qu ery= .

Гаухман М. В. Російська національна політика щодо єврейського питання в Правобережній Україні (1905-1914 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/2025/52/.

Гриневич Л. В, Гриневич В. А. Євреї в Україні [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К. : Вид-во «Наукова думка», 2005. – 672 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Evrei_v_ Ukraini.

Депутаты еврейского народа [Електронний ресурс] // Электронная еврейская энциклопедия. – Режим доступу: http://eleven.co.il/?mode=article&id=11402&query=

Жительство и передвижение евреев по русскому законодательству // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем: в 16 т. / под ред. Л. Канцельсона, Д. Гинцбурга. – Санкт-Петербург, 1910. – Т. 7: Данциг-Ибн-Езра, Иуда. – С. 590-599.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / перекл. з німецької Х. Назаркевич, наук. ред. М. Крикун. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 360 с.

Клиер Дж. Россия собирает своих евреев / Дж. Клиер. – М. : Мосты культуры; Израиль : Гешарим, 2000. – 352 с.

Козлитин Г. А. Правовое положение евреев Российской империи (конец XVIII – ХIХ в.): автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.01 / Г. А. Козлитин; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской федерации. – Ростов-на-Дону, 2004. – 23 с.

Россия. Эпоха «Великих реформ» (1855-81) [Електронний ресурс] // Электронная еврейская энциклопедия. – Режим доступу: http://eleven.co.ilarticle/15441.

Самарцев І. Г. Євреї в Україні на початок ХХ ст. // Український історичний журнал. – 1994. – № 4. – С. 19-29.

Сборник законов о евреях с разъяснениями по определениям правительствующего сената и циркулярам министерств / И. В. Гессен, В. Фридштейн. – Санкт-Петербург, 1904. – 422 с.

Трофімук Т. М. Правове зрівняння юдеїв з християнами у виконанні рекрутської повинності у Російській імперії в ХІХ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/.../I33.pdf.

Украина. Евреи в населенных украинцами регионах Российской и Австрийской империй (конец 18 в. – 1914 г.) [Електронний ресурс] // Электронная еврейская энциклопедия. – Режим доступу: http://eleven.co.il.

Хонигсман А. Я., Найман Я. С. Евреи Украины (краткий очерк истории). – К., 1992. – Ч. 1. – 156 с.

Черта оседлости [Електронний ресурс] // Электронная еврейская энциклопедия. – Режим доступу: http://www.eleven.co.il/article/14679.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ