СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВНОВАЖНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА УСРР У СПРАВАХ ГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ПРИ УРЯДІ РСФРР

Автор(и)

  • Влада Володимирівна Сокирська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Ключові слова:

РСФРР, УСРР, Рада Народних Комісарів, органи представництва, економічні відносини, Повноважне представництво, наркомат, господарське будівництво

Анотація

Досліджено процес створення, функції і компетенції, правовий статус органів представництва Радянської України в органах влади РСФРР на початку 1920-х рр. Вперше в історіографії зроблена спроба розкрити особливості економічних відносин між РСФРР і УСРР у вказаний період. Відверте ігнорування потреб України спонукало компартійно-радянських керманичів УСРР до пошуку засобів захисту економічних прав республіки на інституційному рівні. Одним із таких захисних механізмів стало представництво українського уряду в центральних економічних органах.

Біографія автора

Влада Володимирівна Сокирська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

к.і.н., доцент

Посилання

Крохоткин А. М. Постоянные Представительства – органы связи Советов Министров союзных республик с Советом Министров СССР // Советское государство и право. – 1962. – № 11. Ноябрь. – С. 89-97.

Муксинов И. Ш. Совет министров союзной республики. – М. : Юридическая литература, 1969. – 208 с.

Чехович В. А. Постійне Представництво Ради Міністрів Української РСР при Раді Міністрів Союзу РСР: історія і сучасність // Правова держава. – К. : Наукова думка, 1992. – Вип. 1. – С. 127-131.

Єфіменко В. Створення Повноважного представництва УСРР в РСФРР // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – № 19. – С. 16-33.

Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 57, оп. 2, спр. 432. – 5 арк.

Отчет Центрального Комитета КП(б)У с 1 апреля по 1 ноября 1920 года. К V-ой Всеукраинской партийной конференции. – Х., 1920.

Бюллетень V Всеукраинской конференции коммунистической партии большевиков Украины. – Х., 1920. – Бюллетень № 3. (20 ноября).

Бюлетень 5-го Всеукраїнського з‘їзду Рад. – 4 березня 1921. – № 6.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України), ф. Р-4 сч., оп. 1, спр. 616. – 139 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 13. – 18 арк.

Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1921. – 2-14 сентября. № 17.

Сборник постановлений Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 5 созыва. – Выпуск 1. – Х., 1921.

Совет Труда и Обороны (СТО). Советский юридический словарь / Под. ред. С. Братусь, Н. Казанцев, С. Кечекьян и проч. – М., 1953.

Обзор деятельности ЦК КП(б)У за период май-август 1921 // Известия Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) Украины. – 1921. – Сентябрь. – № 5.

Сборник постановлений Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов 5 созыва. – Выпуск 2. – 1921. – 1 июля – 15 ноября.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 27. – 239 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 28. – 219 арк.

Мазинчук М. Участь Ю. Коцюбинського у радянській зовнішній політиці (1925-1930 роки) // Українознавство. – 2013. – № 3-4. – С. 43-47.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ