УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Автор(и)

  • Сергій Сергійович Шестопалов Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

українсько-польські відносини, військове співробітництво, POLUKRBAT, «Партнерство заради миру», військово-технічне співробітництво

Анотація

Досліджуючи українсько-польські відносини в контексті регіональної безпеки, варто відмітити особливе значення військового співробітництва країн. Активізація країн в даному напрямі співпраці почалася з розпадом біполярності і пройшла три етапи. З 1991 року воєнно-політичний діалог значно еволюціонував, що дало можливість сформувати необхідну нормативно-правову базу. Яскравим прикладом успішної військової співпраці двох країн був POLUKRBAT. Неабиякого значення мають також навчання в рамках програми «Партнерство заради миру». Значну увагу було приділено військово-технічному елементу співпраці

Біографія автора

Сергій Сергійович Шестопалов, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістрант

Посилання

Договірно-правова база між Україною та Польщею [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Посольства України в Республіці Польща. – Режим доступу: http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/legal-acts

Пивоваров А. С. Основні аспекти українсько-польського стратегічного партнерства / А. С. Пивоваров // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Крецького НАН України, 2008. – Вип. 39. – С. 710-716.

Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про спільне патрулювання. Львів, 8 грудня 2010 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_150

Сардачук П. Д. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах (кінець ХХ початок ХХІ століть): Навч.-довід. посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Сагадак. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 328 с.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про додаткові заходи зміцнення довіри та безпеки. Варшава, 16 квітня 2004 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_056

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща про військове співробітництво. Київ, 3 лютого 1993 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_191

Угода між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій. Варшава, 26 листопада 1997 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_007

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємні поставки озброєння, військової техніки та надання послуг у військово-технічній галузі. Київ, 10 жовтня 1996 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_092

Україна може налагодити військово-технічне співробітництво із Заходом, [Електронний ресурс] // Портал новин News One. – Режим доступу: http://newsone.com.ua/politika/ukrayina-mozhe-nalagoditi-vijskovo-texnichne-spivrobitnictvo-iz-zaxodom.html

Україна та Польща: партнери в оборонній сфері [Електронний ресурс] // Агентство Defence Express. – Режим доступу: http://www.defense-ua.com/rus/hotnews/?id=40986&prn=yes

Aktywizacja współpracy techniczno-wojskowej między Ukrainą i Polską odpowiada interesom narodowym obu krajów [Електронний ресурс] // Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. – Режим доступу: http://www.i3to.wp.mil.pl/plik/file/POLSKA-UKRAINA.pdf

Drzewicki A. Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa: polski punkt widzenia / А. Drzewicki // Bezpieczeństwo narodowe. – Warszawa, 2011. – № 17. – С. 151-168.

Fedorowicz K. Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010 / K. Fedorowicz. – Poznań : Wydawnictwo naukowe UAM, 2011. – 340 c.

Kuspys P. Wspólczesne stosunki polsko-ukraińskie 1991-2008. Polityka. Gospodarka. Wojsko. Sektor pozarządowy / P. Kuspys. – Kraków : Instytut Studów Strategicznych, 2009. – 513 c.

Podsiadłowicz M. Polityka bezpieczeństwa Ukrainy / M. Podsiadłowicz. – Warszawa : Departament Polityki Obronnej MON, 2004. – 51 c.

Polityka zagraniczna Polski [Електронний ресурс] // Wikipedia. – Режим доступу: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_zagraniczna_Polski.

Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych [Електронний ресурс] // Wikipedia. – Режим доступу: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polsko-Ukrai%C5%84ski_Batalion_Si%C5%82_ Pokojowych.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ