ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННЮ ДІТЕЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

  • Віталій Анатолійович Вербицький Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

спортивна арена, рухливі ігри, фізичне виховання, навчальні заклади, літні дачі-колонії

Анотація

Стаття присвячена діяльності Херсонського товариства сприяння фізичному вихованню дітей (ХТСФВД) у дореволюційний період. Розглядаються основні напрямки роботи товариства, аналізується його вклад в розвиток спорту серед молоді. Зроблено висновок, що ХТСФВД відігравало провідну роль в становленні спортивно-масового руху серед молоді, як на Півдні України, так й на території всієї Російської імперії.

Біографія автора

Віталій Анатолійович Вербицький, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

к.і.н.

Посилання

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1898 год (с 1-го Марта 1898 – по 1-е марта 1899 г.). – Б.м., б.и., б.г. – С. 1; Андреев А. Как меценаты заботились о физическом воспитании детей / А Андреев // Херсон маркет плюс. – 2006. – № 12 (7-13 апреля). – С. 13.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1898 год (с 1-го Марта 1898 – по 1-е марта 1899 г.). – Б.м., б.и., б.г. – С. 7.

Андреев А. Как меценаты заботились о физическом воспитании детей / А. Андреев // Херсон маркет плюс. – 2006. – № 12 (7-13 апреля). – С. 13.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1900 год (с 1-го Марта 1900 – по 1-е марта 1901 г.). – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1901. – С. 2; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1903 год – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1904. – С. 18; Отчет о деятельности Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1910 год – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1911. – С. 24.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1900 год (с 1-го Марта 1900 – по 1-е Марта 1901 г.). – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1901. – С. 21; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1901 год (с 1-го марта 1901 – по 1-е января 1902 г.). – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1902. – С. 9; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1902 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1903. – С. 10-11.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1902 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1903. – С. 13.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1900 год (с 1-го Марта 1900 – по 1-е Марта 1901 г.). – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1901. – С. 22.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1898 год (с 1-го Марта 1898 – по 1-е Марта 1899 г.) – Б.м., б.и., б.г. – С. 3; Андреев А. Как меценаты заботились о физическом воспитании детей / А. Андреев / Херсон маркет плюс. – 2006. – № 12 (7-13 апреля). – С. 13.

Андреев А. Как меценаты заботились о физическом воспитании детей… – С. 7; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1899 год (с 1-го Марта 1899 – по 1-е Марта 1900 г.). – Херсон: Паровая Типо-литография О. Д. Ходушиной, 1900. – С. 14.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1898 год (с 1-го Марта 1898 – по 1-е Марта 1899 г.) – Б.м., б.и., б.г. – С. 1, 5-6.

Підраховано автором за: Отчет Правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1898 год (с 1-го Марта 1898 – по 1-е Марта 1899 г.). – Б.м., б.и., б.г. – С. 7; Отчет Правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1899 год (с 1-го Марта 1899 – по 1-е Марта 1900 г.). – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1900. – С. 12-14; Отчет Правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1900 год (с 1-го Марта 1900 – по 1-е Марта 1901 г.). – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1901. – С. 26-32; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1901 год (с 1-го марта 1901 – по 1-е января 1902 г.). – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1902. – С. 10-15; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1902 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1903. – С. 16-23; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1903 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1904. – С. 23-33; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1904 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1905. – С. 22-26; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1905 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1906. – С. 28-32; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1906 год. – Херсон: Типо-литография насл. О. Д. Ходушиной, 1907. – С. 18-24; Отчет о деятельности Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1908 год. – Херсон: Паровая типо-литография насл. О. Д. Ходушиной, 1909. – С. 16-22; Отчет о деятельности Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1909 год. – Херсон: Типо-литография насл. О. Д. Ходушиной, 1910. – С. 19-25; Отчет о деятельности Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1910 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография насл. О. Д. Ходушиной, 1911. – С. 28-35; Отчет о деятельности Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1912 год. – Херсон: Паровая типо-литография преемн. О.Д. Ходушиной, 1913. – С. 45-54.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1906 год. – Херсон: Типо-литография насл. О. Д. Ходушиной, 1907. – С. 3-5.

Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1910 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография насл. О. Д. Ходушиной, 1911. – С. 3, 18-19, 34-35; Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1912 год. – Херсон: Паровая типо-литография преемн. О. Д. Ходушиной, 1913. – С. 2, 52-53.

Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1910 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография насл. О. Д. Ходушиной, 1911. – С. 12, 20-21.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1904 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1905. – С. 2, 11; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1905 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1906. – С. 4; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1906 год. – Херсон: Типо-литография насл. О. Д. Ходушиной, 1907. – С. 1; Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1908 год. – Херсон: Паровая типо-литография насл. О.Д. Ходушиной, 1909. – С. 1; Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1910 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография насл. О. Д. Ходушиной, 1911. – С. 1; Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1912 год. – Херсон: Паровая типо-литография преемн. О. Д. Ходушиной, 1913. – С. 1; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1905 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1906. – С. 17.

Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1905 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1906. – С. 60.

Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1912 год. – Херсон: Паровая типо-литография преемн. О. Д. Ходушиной, 1913. – С. 34-35.

Підраховано автором за: Отчет Правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1900 год (с 1-го Марта 1900 – по 1-е Марта 1901 г.). – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1901. – С. 25; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1901 год (с 1-го марта 1901 – по 1-е января 1902 г.). – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1902. – С. 3-4, 23; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1902 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1903. – С. 14-15; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1903 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1904. – С. 21-22; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1904 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1905. – С. 17-19; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1905 год. – Херсон: Паровая типо-литография О. Д. Ходушиной, 1906. – С.

, 25; Отчет правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1906 год. – Херсон: Типо-литография насл. О. Д. Ходушиной, 1907. – С. 6, 29-30; Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1908 год. – Херсон: Паровая типо-литография насл. О. Д. Ходушиной, 1909. – С. 2, 10-11, 13, 16-

; Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1909 год. – Херсон: Типо-литография насл. О. Д. Ходушиной, 1910. – С. 2-3, 11, 15-17, 19-25; Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1910 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография насл. О. Д. Ходушиной, 1911. – С. 2-3, 13-16, 28-33, 37; Отчет о деятельности Херсонского Общества Содействия Физическому Воспитанию Детей за 1912 год. – Херсон: Паровая типо-литография преемн. О. Д. Ходушиной, 1913. – С. 2-3, 25-28, 45-51.

Отчет Правления Херсонского Общества содействия физическому воспитанию детей за 1900 год (с 1-го Марта 1900 – по 1-е Марта 1901 г.). – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1901. – С. 9-11.

Отчет детской летней колонии для слабых детей за 1911 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1911. – 20 с.

Отчет детской летней колонии для слабых детей за 1912 год. – Херсон: Паровая Типо-Литография О. Д. Ходушиной, 1913. – С. 3-6.

Там само. – С. 8-9, 27-28.

Там само. – С. 9-10, 19-20.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ