ПРИСТОСУВАННЯ: СПРОБИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ЗАКАРПАТТЯ ВИЖИТИ

Автор(и)

  • Лариса Іванівна Капітан Мукачівський державний університет, Україна

Ключові слова:

радянська влада, Римо-католицька церква, Закарпаття

Анотація

Проаналізовано особливості індивідуальної поведінки кліру та вірників Римо-католицької церкви Закарпаття в контексті владної політики підсікання позицій однієї з найвпливовіших конфесій краю.

Біографія автора

Лариса Іванівна Капітан, Мукачівський державний університет

д.і.н., доцент

Посилання

Войналович В. А. Римо-католицькі громади в Україні у вимірах державної релігійної політики (друга половина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.) / В. А. Войналович // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – К. : Рідний край, 1999. – Вип. 7. – С. 151-158.

Войналович В. Обмежувальні заходи влади щодо римо-католицького духовенства в Україні: причини, механізм, наслідки (друга половина 40-х – 50-ті роки XX ст.) / Віктор Анатолійович Войналович // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія ―Гуманітарні науки». – 2002. – № 2(6). – С. 64-71.

Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 682 с.

Капітан Л. Етнокультурний розвиток Закарпаття у контексті радянізації краю, 1944-1964 рр. / Лариса Іванівна Капітан. – К. : Видавництво «Варта», 2013. – 583 с.

Капітан Л. І. Антирелігійний курс радянського керівництва щодо Римо-католицької церкви в Закарпатті (1945-1955 рр.) / Л. І. Капітан // Український історичний журнал – 2013. – № 5 – С. 157-168.

Капітан Л. І. Внутрішні трансформації Римо-католицької церкви в повоєнному Закарпатті / Л. І. Капітан // Наука. Релігія. Суспільство. – 2013. – № 3. – С. 8-15.

Капітан Л. Події 1956 р. в Угорщині: відлуння у радянському Закарпатті / Л. І. Капітан // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2014. – Вип. 9 (302). – С. 126-132

Стоцький Я. Римо-католицька церква в Західних областях України під тиском влади в хрущовський період / Ярослав Васильович Стоцький // Схід. – 2008. – № 5. – С. 73-78.

Фомиченко В. Римсько-католицька церква в Україні / В. Фомиченко // Людина і світ. – 1993. – № 6-7. – С. 36-38.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 4648, оп. 4.

Центральний державний архів громадських об‘єднань України, ф. 1.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ