СУЧАСНІ ВІЗІЇ ПРИЧИН ПОЯВИ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Сергій Григорович Водотика Херсонський державний університет, Україна
  • Людмила Андріївна Савенок Херсонський державний університет, Україна

Ключові слова:

магдебурзьке право, причини розповсюдження магдебурії, компаративістика, європейська цивілізація

Анотація

Проаналізовано сучасні погляди українських істориків та правознавців на дискусійне питання щодо причин запровадження магдебурзького права в Україні. З’ясовано, що реконструювати об’єктивні причини запровадження магдебурзького права в Україні доцільно в межах цивілізаційного дискурсу. Порівняльно-правовий аналіз дозволяє стверджувати, що магдебурзьке право у значній мірі відповідало українським соціально-правовим реаліям. Застосування принципів теорії модернізації свідчить, що етапи модернізації кореспондуються з хвилями розповсюдження магдебурзького права. Водночас головний евристичний потенціал з’ясування причин запровадження магдебурзького права полягає у входженні України в європейську цивілізацію, передусім в часи Речі Посполитої.

Біографії авторів

Сергій Григорович Водотика, Херсонський державний університет

д.і.н., професор

Людмила Андріївна Савенок, Херсонський державний університет

к.і.н., доцент

Посилання

Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. – Т. 5. – К. : Наук. думка, 1994. – 704 с.

Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні / М. М. Кобилецький // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3. – С. 33-36.

Кіселичник В. Про надання містам у ХІV –ХVІІ ст. Магдебурзького права / В. Кіселичник // Право України. – 1996. – № 9. – С. 82-84.

Резніков А.В. Магдебурзьке право: українські варіації на тему європейських традицій (історико-правовий нарис) / А. В. Резніков. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 208 с.

Музиченко П. П. Магдебурзьке право в Україні / П. П. Музиченко // Юридична енциклопедія: В 6 т. – Т. 3. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.», 2003. – С. 543-544.

Кобилецький М. М. Магдебурзьке право і його застосування в Україні (ХІV – перша половина ХІХ ст.): автореф. дис… докт. юрид. наук: спец. 12.00.01 (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка) / М. М. Кобилецький. – Львів, 2010. – 34 с.

Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – Т. 1, кн. 2. – К .: Наук. думка, 1982. – 343 с.

Білоус Н. О. Магдебурзьке право / Н. О. Білоус // Енциклопедія історії України. – Т. 6. – К. : Наук. думка, 2006. – С. 413-415.

Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. – К. : Критика, 2005. – 584 с.

Смолій В. А. Українська національна революція ХVIІ ст. (1648-1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Альтернативи, 1999. – 349 с. (Серія «Україна крізь віки». – Т. 7.)

Головко В. В. Модернізація в Україні / В. В. Головко // Енциклопедія історії України. – Т. 7. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 18-20.

Гуржій О. І. Гетьманська Україна / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Альтернативи, 1999. – 303 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ