АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯПАМ’ЯТОК КАМ’ЯНОГО ВІКУ БІЛЯ с. АНЕТІВКА (2008-2014 РР.)

Автор(и)

  • Ігор Володимирович Піструіл Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • Алла Василівна Главенчук Одеський археологічний музей НАН України, Україна
  • Оксана Олександрівна Грицюта Одеський національний політехнічний університет, Україна

Ключові слова:

Північно-Західне Причорномор’я, с. Анетівка, кам’яний вік, ЧДУ імені Петра Могили, трасологичне вивчення кам’яних знарядь

Анотація

Висвітлено основні напрями та наукові результати досліджень археологічних пам’яток під час проведення археологічної практики студентів ЧДУ імені Петра Могили. Під час проходження практики студенти безпосередньо беруть участь у дослідженні пам’яток кам’яного віку (Анетівка 1 та Анетівка 2), камеральній обробці знахідок та науковій обробці отриманого матеріалу.
Крім безпосередньої роботи з археологічними колекціями, студенти-практиканти були залучені до роботи з крем’яними експериментальними знаряддями (експериментальна археологія та трасологічне вивчення кам’яних знарядь). Були проведені експерименти з обробки трубчастих кісток великої рогатої худоби, дерева, за результатами яких отримані макро- та мікросліди зносу на знаряддях з вторинною обробкою та без неї. Розпочата робота по створенню еталонної колекції експериментальних кременевих знарядь.

Біографії авторів

Ігор Володимирович Піструіл, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

к.і.н.

Оксана Олександрівна Грицюта, Одеський національний політехнічний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри політології

Посилання

Дзиговський А. Н. Памятники археологии и казачества Доманевского района / А. Н. Дзиговський, А. А. Пригарин, И. В. Пиструил // Матеріали 2-ї Миколаївської обласної краєзнавчої конференції. – Миколаїв, 1997. – Т. 1. Археологія і етнографія. – С. 37-42; Смольянинова С. П. Карта памятников каменного века степного Побужья / С. П. Смольянинова // Станко В. Н., Григорьева Г. В., Швайко Т. Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 113-126.

Главенчук А. В. Исследование каменного века долины р. Бакшалы: некоторые итоги и перспективы / А. В. Главенчук, Д. В. Киосак, И. В. Пиструил // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т. 96. Вип. 83. Історичні науки. – С. 49-55.

Бибикова В. И. Характеристика остеологического материала из раскопок позднепалеолитического поселения Анетовка 2 / В. И. Бибикова, А. В. Старкин // Станко В. Н., Григорьева Г. В., Швайко Т. Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 127-131.

Піструіл І. В. Різці пізньопалеолітичного поселення Анетівка 2 / І. В. Піструіл // Археологія. – 2003. – № 4. – С. 55-65; Пиструил И. В. Опыт типолого-статистического изучения резцов на памятниках позднего палеолита северо-западного Причерноморья / И. В. Пиструил // Археологические записки. – Ростов-на-Дону, 2005. – Вып. 4. – С. 16-20.

Станко В. Н. Охотники на бизона в позднем палеолите Украины / В. Н. Станко // Археологический альманах. – Донецк, 1996. – № 5. – С. 129-138; Станко В. Н. Некоторые итоги изучения позднего палеолита Северо-Западного Причерноморья (Южнобугская группа памятников) / В. Н. Станко // Археология и этнология Восточной Европы: материалы и исследования. – Одесса : Гермес, 1997. – С. 14-27.

Главенчук А. В. Исследование производственного участка на позднепалеолитическом поселении Анетовка 2 / А. В. Главенчук // Stratum plus. – СПб., Кишинев, Одесса, 2003-2004. – № 1. – С. 206-227.

Піструіл І. В. Деякі результати дослідження стоянки Анетівка 1 в 2014 році / І. В. Піструіл // «Могилянські читання – 2014». Всеукраїнська науково-методична конференція. «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»: тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014 – С. 14-15.

Станко В. Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 1 / В. Н. Станко, С. П. Смольянинова, Т. Н. Швайко // Северное Причерноморье (материалы по археологии). – К. : Наукова думка, 1984. – С. 4-14.

Пиструил И. В. О культурном слое позднепалеолитической стоянки Анетовка 1 / И. В. Пиструил // VIII Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». – Миколаїв : «Можливості Кіммерії», 2010. – С. 30-32.

Семенов С. А. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы) / С. А. Семенов. – МИА. – 1957. – № 54. – 240 с.

Семенов С. А. Развитие техники в каменном веке / С. А. Семенов. – Л. : Наука, 1968. – 363 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ