ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА у 60-80-ті роки ХХ століття

Автор(и)

  • Ольга Василівна Лісовська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Ключові слова:

джерельна база, українське село, сільське господарство, матеріально-технічна база

Анотація

Висвітлено основні групи джерел дослідження матеріально-технічного забезпечення українського села у 60-80-ті роки ХХ ст. Охарактеризовано роль джерел, їх потенційні інформативні можливості, що у комплексі дозволяють сформувати об’єктивну наукову оцінку стану матеріально-технічної бази сільського населення. Особлива увага приділена архівним джерелам. Наведено приклади використання документів з фондів центральних і обласних архівів України.

Біографія автора

Ольга Василівна Лісовська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

к.і.н.

Посилання

Українська РСР. Конституція 1978 р. Конституция / Основной закон УССР принята внеочередной 7-й сессией Верховного Совета УССР 9-го созыва 20 апреля 1978 г. – К. : Политиздат Украины, 1978. – 47 с.

Решения партии и правительства по сельскому хозяйству. (1965-1971 гг.) : Сборник документов и материалов. – М. : Колос, 1971. – 752 с.

Комуністична партія України в резолюціях, рішеннях з‘їздів, конференцій і пленумів ЦК. − Т. 2. – К., 1977.

Народне господарство Української РСР в 1970 році. Статистичний щорічник. – К. : Статистика, 1971. – 611 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1 Центральний комітет Комуністичної партії України, оп. 1, спр. 549 Стенограмма Пленума ЦК Компартии Украины (25.04.1965). – 251 арк.

ЦДАВО України, ф. 2 Рада Міністрів УРСР, оп. 14, спр. 5157 Листування з союзними республіканськими і обласними організаціями з питань фінансово-господарської діяльності радгоспів, фінансування і кредитування сільськогосподарських міністерств і відомств УРСР, оплати праці в радгоспах (1981-1982 рр.). – 205 арк.

ЦДАВО України, ф. 27 Міністерство сільського господарства УРСР, оп. 20. спр. 1023/а Сводный финансовый план и бюджет по Министерству сельского хозяйства УССР на 1962 г. – 75 арк.

Центральний архів громадських об‘єднань України, ф. 1, оп. 25, спр. 491 Очередные задачи партии в области сельского хозяйства (Пленум ЦК КПСС от 03.07.1970). Решения ЦК КПСС и СМ СССР по важнейшим вопросам развития сельского хозяйства (январь-август 1970 г.). – 141 арк.

Державний архів Черкаської області, ф. 4313 Виконком Черкаської обласної ради депутатів трудящих. Облвиконком, оп. 3, спр. 359 Інформації облвиконкому Раді міністрів УРСР і Президії Верховної Ради УРСР про виконання постанов і розпоряджень Ради Міністрів УРСР, постанов та указів Президії верховної ради УРСР (09.05. – 30.12.1969), 197 арк.

Державний архів Вінницької області, ф. 136, оп. 69, спр. 245 Записки, письма обкома, РК КП Украины, справки областных организаций по вопросам механизации, мелиорации, электрификации сельского хозяйства и сельского строительства. – 66 арк.

Про підсумки травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання республіканської партійної організації, що випливають з його рішень і доповіді тов. Л. І. Брежнєва «Про Продовольчу програму СРСР на період до 1990 р. і заходи по її реалізації»: Постанова Пленуму ЦК КПУ // Комуніст України. – 1982. – № 8. – С. 4-35.

Кривчик Г. Г. Протиріччя культурного розвитку українського села у 1960-1980-ті роки / Г. Г. Кривчик // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 24-34.

Республіки здобуток трудовий (Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства УРСР в 1963 р.) // Радянська Україна. – 1964. – № 22. 26 січня. – С. 2.

Широкий розмах меліорації // Сільські вісті. – 1972. – № 15. 19 січня. – С. 2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ