АРХЕОГРАФІЧНА ПУБЛІКАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ПИСЕМНОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ «ЗАПИСОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА» (1990-ті – початок 2000-х рр.)

Олександр Олександрович Маврін

Анотація


Проаналізовано актуалізацію археографічної публікації як наукового жанру в редакційній політиці авторитетного наукового видання «Записки НТШ» протягом 1990-х – початку 2000-х років. Шляхом систематизації матеріалу визначені пріоритетні напрями у введенні до наукового обігу пам’яток вітчизняної історико-культурної спадщини, регіональні особливості та специфіка едиційної методики.

Ключові слова


археографія; писемні пам’ятки; публікація; «Записки НТШ»

Повний текст:

PDF

Посилання


Сварник Г. Листи Ілька Борщака до Кирила Студинського // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 222 (ССХХІI). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1991. – С. 375-391;

Єдлінська У. Листи Івана Зілинського до Кирила Студинського // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 229 (CCXXIX). Праці Філологічної секції. – Львів, 1995. – С. 486-501;

Дзендзелівський Й. Листування Івана Зілинського і Олексія Шахматова // Записки Наукового товариства

імені Шевченка. – Том 229 (CCXXIX). Праці Філологічної секції. – Львів, 1995. – С. 457-485;

Штогрин Д. Неопублікований лист Всеволода Ганцова до Івана Зілинського: причинок до класифікації

українських говорів // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 234 (CCXXXIV). Праці

Філологічної секції. – Львів, 1997. – С. 566-571;

Дем’ян Г. Листи Володимира Гнатюка до Михайла Зубрицького // Записки Наукового товариства

імені Шевченка. – Том 222 (ССХХІI). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1992. – С. 293-308;

Листи Євгена Тимченка до Володимира Гнатюка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 224 (CCXXIV). Праці Філологічної секції. – Львів, 1992. – С. 295-333;

Штундер З. Два листи Климента Квітки до Володимира Гнатюка з 1923 року // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 226 (CCXXVI). Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1994. – С. 269-280;

Романюк Т. Одинадцять листів Ярослава Пастернака до Володимира Гнатюка // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 230 (CCXXX). Праці Секції етнографії та фольклористики. – Львів,

– С. 451-466;

Залеська Р., Іваницький А. Листування Климента Квітки і Філарета Колесси // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 223 (CCXXIII). Праці Секції етнографії та фольклористики. – Львів,

– С. 309-416;

Колесса К. Взаємне листування Філарета Колесси та Михайла Грушевського // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 230 (CCXXX). Праці Секції етнографії та фольклористики. – Львів,

– С. 396-450;

Колесса К. Листування Михайла Гайворонського і Філарета Колесси // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 232 (CCXXXII). Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1996. – С. 294-326;

Мисько-Пасічник Р. Листи Михайла Гайворонського до Миколи Грінченка від 17 квітня 1927 року //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 226 (CCXXVI). Праці Музикознавчої комісії. – Львів,

– С. 304-311;

Баб’як П. Листи Михайла Гайворонського до Василя Витвицького // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 232 (CCXXXII). Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1996. – С. 327-339;

Дзендзелівський Й. Листи Михайла Грушевського до Ватрослава Ягича // Записки Наукового товариства

імені Шевченка. – Том 224 (CCXXIV). Праці Філологічної секції. – Львів, 1992. – С. 283-288;

Гісцова Л. Листи Михайла Коцюбинського до Михайла Грушевського // Записки Наукового товариства

імені Шевченка. – Том 224 (CCXXIV). Праці Філологічної секції. – Львів, 1992. – С. 289-294;

Гирич І., Синицина В. Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 224 (CCXXIV). Праці Філологічної секції. – Львів, 1992. – С. 334-372;

Бернацька Г. Із невідомого листування Миколи Лисенка з галичанами // Записки Наукового товариства

імені Шевченка. – Том 226 (CCXXVI). Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1994. – С. 244-264;

Кирчів Р. Іван Франко і брати Кирчіви: листування. Додаток: І. Листи Богдана Кирчіва; II. Листи Павла

Кирчіва; Некролог І. Франка на смерть Б. Кирчіва // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 229 (CCXXIX). Праці Філологічної секції. – Львів, 1995. – С. 389-427;

Ляшкевич П. Листи Остапа Луцького до Івана Франка і «Літературно-наукового вісника» // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 229 (CCXXIX). Праці Філологічної секції. – Львів, 1995. –

С. 428-448;

Горак Я. Листи Дениса Січинського до Ярослава Вінцковського // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 226 (CCXXVI). Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1994. – С. 281-303;

Сусак В. Листи Миколи Федюка та інших кореспондентів у справах М. Федюка до митрополита Андрея

Шептицького // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 227 (CCXXVII). Праці Секції

мистецтвознавства. – Львів, 1994. – С. 420-434;

Горак Я. Три листи Анатоля Вахнянина до невстановленого адресата // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 232 (CCXXXII). Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1996. – С. 286-293;

Трегуб М. Із невідомого листування Василя Стефаника з родиною Морачевських. Додаток: Листи до Юрка

Морачевського; Лист до Вацлава Морачевського // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 229 (CCXXIX). Праці Філологічної секції. – Львів, 1995. – С. 449-456;

Шамаєва К. З епістолярної спадщини Бориса Лятошинського // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 232 (CCXXXII). Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1996. – С. 353-359;

Кучабський Ю. Листи Василя Кучабського до Івана Крип’якевича та Стефана Томашівського // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 233 (CCXXXIII). Праці Історично-філософської секції. –

Львів, 1997. – С. 482-509;

Баб’як П. Листи Осипа Маковея до Василя Щурата // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 234 (CCXXXIV). Праці Філологічної секції. – Львів, 1997. – С. 543-565;

Дольницька М. Із листів Івана Панькевича до Володимира Дорошенка (1918-1943 роки). Додаток: [тексти

шести листів] // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 239 (CCXXXІХ). Праці філологічної

секції. – Львів, 2000. – С. 542-553;

Дольницька М. Із листів Івана Панькевича з Антоном Дольницьким у 1940-1944 роках. Додаток: [тексти

листів] // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 239 (CCXXXІХ). Праці філологічної

секції. – Львів, 2000. – С. 554-572;

Сварник Г. Листи Леоніда Мосендза до Дмитра Донцова за 1931-1934 року. Додаток: [текст 30 листів] //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 239 (CCXXXІХ). Праці філологічної секції. – Львів,

– С. 479-541;

Денисюк І. Листи Михайла Павлика до родини Драгоманових // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 234 (CCXXXIV). Праці Філологічної секції. – Львів, 1997. – С. 452-542;

Трегуб М. Листи Романа Яросевича до Михайла Драгоманова (1888-1894 роки) // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 240 (CCXL). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних

дисциплін. – Львів, 2000. – С. 590-655;

Мицик Ю. Із листування українських письменників-полемістів 1621-1624 років // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 225 (ССХХV). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1993. – С. 310-347;

Бутич І. Два невідомі листи Богдана Хмельницького // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 222 (ССХХІI). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1991. – С. 319-326;

Купчинський О. Забуті та невідомі староукраїнські грамоти XIV – першої половини XV ст. // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 233 (CCXXXIII). Праці Історично-філософської секції. –

Львів, 1997. – С. 333-359;

Винниченко О. Матеріали сеймику Холмської землі останньої чверти ХVI – першої половини ХVIІ століть //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 238 (CCXXXVІІІ). Праці історично-філософської

секції. – Львів, 1999. – С. 415-433;

Русина О. Із спостережень над «Реєстром Чернігівських границь» з 20-х років XVI століття // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 225 (ССХХV). Праці Історико-філософської секції. – Львів,

– С. 293-306;

Кравченко В. Інвентарні описи волинських маєтків князів Сангушків другої половини ХVI століття //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 238 (CCXXXVІІІ). Праці історично-філософської

секції. – Львів, 1999. – С. 385-414;

Крикун М. Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 року // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 231 (CCXXXI). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів,

– С. 415-436;

Герасименко Н. Обрання Кирила Розумовського гетьманом Лівобережної України. Додаток: Журнал каким

образом произошло обранья гетмана войск Малороссийских обоих сторон Днепра 1750 году «17» д[ня] //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 238 (CCXXXVІІІ). Праці історично-філософської

секції. – Львів, 1999. – С. 554-561;

Бутич І. Ще до універсалів Богдана Хмельницького за 1656 рік. (Додаток: тексти універсалів) // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 228 (ССХХVIII). Праці Історико-філософської секції. – Львів,

– С. 427-433;

Олянчин Д. Пункти Івана Виговського українським послам на варшавський сейм 1659 року // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 222 (ССХХІI). Праці Історико-філософської секції. – Львів,

– С. 327-350;

Бутич І. Універсали Івана Виговського Лубенському Мгарському Преображенському монастиреві //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 225 (ССХХV). Праці Історико-філософської секції. –

Львів, 1993. – С. 348-354;

Дзьобан О. Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 222 (ССХХІI). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1991. – С. 351-359;

Мицик Ю. З українського дипломатарія другої половини XVII століття // Записки Наукового товариства

імені Шевченка. – Том 233 (CCXXXIII). Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1997. – С. 360-397;

Мицик Ю. З дипломатичного листування уряду Кримського ханства (друга половина ХVІ – початок ХVІІІ

століть) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 240 (CCXL). Праці Комісії спеціальних

(допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2000. – С. 473-502;

Крикун М. Перепис Подільського козацького полку1659 року // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 240 (CCXL). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів,

– С. 503-529;

Бачинський А. Задунайська Січ в оповідях козаків-сучасників // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 231 (CCXXXI). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів,

– С. 483-794;

Бачинська О. До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 233 (CCXXXIII). Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1997. –

С. 442-449;

Корпанюк М. Ніжинський літопис XVIII століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 231 (CCXXXI). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 1996. – С. 473-482;

Ульяновський В. Незнаний том «Архива Юго-Западной России» // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 222 (ССХХІI). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1991. – С. 360-369;

Ульяновський В. Невидані 25-й том і покажчик «Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца» //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 222 (ССХХІI). Праці Історико-філософської секції. –

Львів, 1991. – С. 370-374;

Дудко В. Забуті публікації Леоніда Глібова у газеті «Черниговские губернские ведомости» // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 224 (CCXXIV). Праці Філологічної секції. – Львів, 1992. –

С. 269-282;

Александрович В. Два документи до початків біографії Івана Рутковича // Записки Наукового товариства

імені Шевченка. – Том 227 (CCXXVII). Праці Секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. – С. 372-378;

Сварник Г. Кілька документів до біографії Дмитра

Донцова // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 228 (ССХХVIII). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1994. – С. 488-497;

Сухих Л., Шовковий Д. З джерел про життя і діяльність Петра Могили // Записки Наукового товариства

імені Шевченка. – Том 231 (CCXXXI). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. –

Львів, 1996. – С. 437-454;

Крячок М. Автобіографічні матеріали Стефана Таранушенка. [Додаток]: 1. Автобіографія Таранушенка

Стефана Андрієвича; 2. Реєстр друкованих праць С. Таранушенка // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 230 (CCXXX). Праці Секції етнографії та фольклористики. – Львів, 1995. – С. 467-478;

Капраль М. Неопублікований фрагмент документа стосовно релігійних поглядів Стефана Зизанія // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 225 (ССХХV). Праці Історико-філософської секції. – Львів,

– С. 307-309;

Химка І. «Апологія» Михайла Малиновського: до історії кризи у греко-католицькій церкві 1882 року і

характеристики поглядів «святоюрців» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 225

(ССХХV). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1993. – С. 365-392;

Скочиляс І. Протоколи генеральних візитацій церков Київської уніатської митрополії ХVIІІ століття (на

прикладі недатованої єпископської ревізії Щирецького намісництва) // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 238 (CCXXXVІІІ). Праці історично-філософської секції. – Львів, 1999. – С. 434-514;

Скочиляс І. Недатований реєстр духовенства, церков і монастирів Львівської єпархії за владицтва Йосифа

Шумлянського // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 240 (CCXL). Праці Комісії

спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2000. – С. 530-589;

Лисяк-Рудницький І. Напрями української політичної думки / З англійської переклала У. Гавришків //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 222 (ССХХІI). Праці Історико-філософської секції. –

Львів, 1991. – С. 45-70;

Лоський І. Григорій Винський і його «Записки» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 225 (ССХХV). Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1993. – С. 355-364;

Стеблій Ф. Визначна пам’ятка української політичної думки середини XIX століття – «Слово перестороги»

Василя Подолинського // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 228 (ССХХVIII). Праці

Історико-філософської секції. – Львів, 1994. – С. 434-487;

Ададуров В., Рожик М. «Хроніка Французької революції» Дениса Зубрицького як історичне джерело

наполеонівської епохи // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 231 (CCXXXI). Праці

Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 1996. – С. 495-506;

Жуковський А. Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського [Додаток: рецензія М. Грушевського] //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 233 (CCXXXIII). Праці Історично-філософської

секції. – Львів, 1997. – С. 450-467;

Гнатюк М. Із творчої спадщини Василя Симоненка: переклади українською мовою віршів Олександра

Блока і щоденникові записи // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 224 (CCXXIV). Праці

Філологічної секції. – Львів, 1992. – С. 373-388;

Стріха М. Микола Лукаш – відомий і невідомий. Додаток: До видавництва «Дніпро» // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 229 (CCXXIX). Праці Філологічної секції. – Львів, 1995. – С. 505-517;

Мазепа Л. Документальні пам’ятки про Музичне братство у Львові XVI – XVII століть // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 226 (CCXXVI). Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1994. – С. 199-222;

Купчинський О. Статут і протоколи засідань Товариства прихильників української літератури, науки і

штуки у Львові // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 227 (CCXXVII). Праці Секції

мистецтвознавства. – Львів, 1994. – С. 393-419;

Купчинський О., Рудницький Л. П’ятдесят невідомих документів Літературно-мистецького клюбу та

Спілки українських письменників у Львові. 1941-1944 роки // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 234 (CCXXXIV). Праці Філологічної секції. – Львів, 1997. – С. 572-621;

Моздир М. Протоколи «Товариства охорони української старовини у Львові» від 1914 року. Додаток:

[тексти протоколів] // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 236 (CCXXXVІ). Праці комісії

образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 1997. – С. 550-554;

Вуйцик В. Архівні джерела про перебування архітектора Бернардо Морандо у Львові // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 227 (CCXXVII). Праці Секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. – С. 367-371;

Думанська І., Федорук Я. Латинська епітафія XVII століття // Записки Наукового товариства імені

Шевченка. – Том 231 (CCXXXI). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів,

– С. 455-472;

Гирич І. Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра // Записки Наукового

товариства імені Шевченка. – Том 227 (CCXXVII). Праці Секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. – С. 379-381;

Антонович О. Уривок щоденника цитриста та композитора Євгена Купчинського з 1888-1889 років //

Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 232 (CCXXXII). Праці Музикознавчої комісії. –

Львів, 1996. – С. 267-285;

Баран З. Маловідомий епізод з історії українсько-угорських відносин (Місія Теофіля Окуневського до

Угорщини на початку 1919 року) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том 233 (CCXXXIII).

Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1997. – С. 468-481;

Швагуляк М. Військові плани «зміцнення польського характеру» східних воєводств держави (березень

року) Додаток: [тексти чотирьох документів] // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –

Том 238 (CCXXXVІІІ). Праці історично-філософської секції. – Львів, 1999. – С. 562-583;

Данко О. Російські археографічні експедиції 1970-х років в Україну і наслідки їхньої праці // Записки

Наукового товариства імені Шевченка. – Том 231 (CCXXXI). Праці Комісії спеціальних (допоміжних)

історичних дисциплін. – Львів, 1996. – С. 507-518.