№ 8 (2013)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (1989-2012 РР.) PDF
Галина Вікторівна Висоцька
ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОМАНА ДМОВСЬКОГО У ВИРІШЕННІ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ» НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (1919-1920) PDF
Максим Вікторович Зелінський
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ PDF
Ірина Григорівна Коваленко-Чукіна
КРАХ ПОЛІТИКИ «НОВОЇ ЕРИ» ТА ЗАГОСТРЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА ПЕРЕЛОМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Алла Алимівна Кучеренко

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

ВПЛИВ ФЕОКТИСТА ХАРТАХАЯ НА ГРЕЦЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В УКРАЇНІ PDF
Владислав Іванович Івацький
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ІНІЦІАТИВИ ЄС «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО» В УКРАЇНІ PDF
Ігор Ярославович Тодоров
ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОЧИСЕЛЬНИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ PDF
Ольга Степанівна Ядловська

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

АРХЕОГРАФІЧНА ПУБЛІКАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ПИСЕМНОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ «ЗАПИСОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА» (1990-ті – початок 2000-х рр.) PDF
Олександр Олександрович Маврін
РОЗВИТОК ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА В ДОБУ РОМАНТИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ) PDF
Оксана Олександрівна Ковальчук
ПОЛІТИЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ЗА ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: БАЧЕННЯ Н. ГРИГОРІЄВА PDF
Ольга Олегівна Сухобокова
ПОСТАТЬ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ЗАРУБІЖНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Анна Іллівна Ткачук
РУСЬ МОСКОВСЬКА ТА РУСЬ ЛИТОВСЬКА У ДОСЛІДЖЕННІ АМЕРИКАНСЬКОГО СЛАВІСТА ЕДВАРДА КІНАНА PDF
Наталія Володимирівна Шевченко
РІД ПОТОЦЬКИХ В УКРАЇНІ (ТУЛЬЧИНСЬКА ЛІНІЯ): СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ PDF
Тетяна Дмитрівна Чубіна
ЧЕСЬКИЙ СЛАВІСТ ОРЕСТ ЗІЛИНСЬКИЙ В РЕФЛЕКСІЯХ СУЧАСНИКІВ PDF
Алла Євгенівна Атаманенко

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ PDF
Лариса Володимирівна Богун
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В НІМЕЧЧИНІ ТА ВІЛЬНОМУ МІСТІ ДАНЦИГУ В ФОНДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ PDF
Дмитро Васильович Бурім
КУЗНЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ КАДРІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (1960 – початок 2000 рр.) PDF
Сергій Іванович Коротяєв

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ЛУЇЗІАНА І ТЕХАС: СТВОРЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ КОЛОНІАЛЬНОГО ПЕРІОДУ В ОЦІНЦІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО АРХІВІСТА PDF
Лариса Леонідівна Левченко
«ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ» Ф. К. ВОВКА ТА «ВІЛЬНА СПІЛКА» PDF
Олег Сергійович Козирев