І. Г. ХАРИТОНЕНКО: З ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ ДИНАСТІЇ ЦУКРОЗАВОДЧИКІВ

Ольга Михайлівна Гайдай

Анотація


Історична наука завжди відводила чільне місце висвітленню неординарних особистостей. Автор, на основі архівних документів та опублікованих джерел з урахуванням сучасних підходів до наукового дослідження, намагається окреслити головні віхи заснування династії цукрозаводчиків Харитоненків, та висвітлити особливу роль Івана Герасимовича Харитоненка у розвитку цукрового виробництва.

Ключові слова


Іван Герасимович Харитоненко; підприємець; промисловець; цукрозаводчик; династія

Повний текст:

PDF

Посилання


Иван Герасимович Харитоненко. (30 ноября 1891 года). – Харьков : Типография «Южного Края», 1894. –24 с.

Сергиенко М. В. Иван Герасимович Харитоненко глазами сумских краеведов // Матеріали історико-краєзнавчої конференції до 190-річчя з дня народження І. Г. Харитоненка. – Суми : ДВНЗ «УАБС», 2012. – С. 70-75.

Шудрик І. Династія Харитоненків. Історико-документальне видання / І. Шудрик, Л. Даниленко. – Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2003. – 192 с.

Григорьев Д. Н. Востребованные временем. Династия Харитоненко / Д. Н. Григорьев. – Сумы : РИО «АС–Медиа», 2003. – 71 с.

Козлов А. Н. Былая слава (родословная Харитоненко) // Харьковский исторический альманах / А. Н. Козлов. – Х. : Изд. дом «Райдер», 2003. – С. 70-76.

Покидченко Л. А. Іван Харитоненко – засновник династії цукрозаводчиків // Архіви України. – 2013. – № 1(283). – С. 127-145.

Державний архів Сумської області (далі – Держархів Сумської обл.), ф. 387, оп. 1, спр. 1, арк. 47зв.

Держархів Сумської обл., ф. 767, оп. 1, спр. 18, арк. 57бзв.

Державний архів Харківської області (далі – Держархів Харківської обл.), ф. 31, оп. 141, спр. 283, арк. 596зв.

Держархів Сумської обл., ф. 767, оп. 1, спр. 17, арк. 288-289.

Держархів Сумської обл., ф. 767, оп. 1, спр. 17, арк. 969.

Держархів Сумської обл., ф. 151, оп. 1, спр. 2.

Держархів Сумської обл., ф. 235, оп. 1, спр. 32.

Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи / Издание А. С. Суворина. – 1899.

Держархів Сумської обл., ф. 10, оп. 1, спр. 30.

Держархів Сумської обл., ф. 37, оп. 1.спр. 1, спр. 6, спр. 13, спр. 15.

Жуков Я. Краткое описание Пархомовского имения П. И. Харитоненко с приложением отчетов по произведенным исследованиям и полевым опытам. – К. : Топография «Киевского Слова», 1898. – 211 с.

Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. – СПб. : Тип. Акц. Общ. «Издательское Дело», Брокгауз-Эфрон, 1901. – Т. 31А: Статика – Судоустройство, 1901. – 4, II, 473-954, II, 2 с., 10 л. ил.