№ 9 (2014)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

І. Г. ХАРИТОНЕНКО: З ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ ДИНАСТІЇ ЦУКРОЗАВОДЧИКІВ PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
ТИРАСПОЛЬСЬКИЙ УКРІПЛЕНИЙ РАЙОН: НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ PDF
Михайло Володимирович Коваль
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬНА СПІЛКА» В ОЦІНКАХ РОСІЙСЬКИХ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ PDF
Олег Сергійович Козирев
ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ПОМІЩИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ на зламі ХІХ-ХХ ст. PDF
Надія Романівна Темірова
РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. І ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА в ХІХ – першій чверті ХХ століття PDF
Інна Михайлівна Шугальова

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ на початку ХХ ст. PDF
Ольга Станіславівна Морозова, Анастасія Олександрівна Хмель
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОШТОВИХ ТА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ УСТАНОВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: КАДРИ І КЛІЄНТИ PDF PDF (English)
Юлія Миколаївна Різник
ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ ПОВІТОВИХ ЗЕМСТВ ІЗ ГРОМАДСЬКИМИ СТАТУТНИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ (НА ПРИКЛАДІ ЗОЛОТОНІСЬКОГО ЗЕМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) PDF
Оксана Захарівна Силка
ВПЛИВ СТРАЙКОВОГО РУХУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВУГЛЕВИДОБУТКУ У ДОНБАСІ (1914-1917 рр.) PDF
Лариса Іванівна Синявська
ВНЕСОК ФРАНЦУЗЬКИХ ЕМІГРАНТІВ В ЕКОНОМІЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДНЯ УКРАЇНИ у XIX – на початку ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ РОДИН РУВ’Є, ВАССАЛЬ, ПОТЬЄ) PDF
Марина Боисівна Тарасова
БЛАГОДІЙНІСТЬ РОДИНИ ХАРИТОНЕНКІВ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЇХ УКРАЇНСЬКИХ МАЄТКІВ PDF
Надія Миколаївна Товстоляк
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Ярослав Петрович Цецик
ПРОМИСЛИ ТА РЕМЕСЛА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Людмила Михайлівна Чорна

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

ТИЖНЕВИК «НАШЕ СЛОВО» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ в 50-тих рр. ХХ ст. PDF
Наталія Володимирівна Парначова
НОВІ ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО БОРИСОГЛІБСЬКОГО МОНАСТИРЯ у XVIII ст. PDF
Олександр Олександрович Тригуб
ТУЛЬЧИНСЬКА ЛІНІЯ МАГНАТСЬКОГО РОДУ ПОТОЦЬКИХ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Тетяна Дмитрівна Чубіна

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ГЕРОЇЧНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПОЧЕСНІ МІСІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЧЕРКАСЬКОГО ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА ЯК ЗРАЗОК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (1980-1989 рр.) PDF
Лариса Володимирівна Богун
УЧИТЕЛІ ХЕРСОНЩИНИ кінця ХІХ – початку ХХ ст. У СВІТЛІ ПРОСОПОГРАФІЇ PDF
Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок
ПОСТАТЬ МИКОЛИ КАЩЕНКА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Олена Броніславівна Готра
ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УЧНІВСТВА В ПРИВАТНИХ КУСТАРНО-РЕМІСНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ УСРР У ПЕРІОД НЕПу (1921-1928 рр.) PDF
Олександр Володимирович Малишев
КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ PDF
Варфоломій Степанович Савчук

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ЛІТЕРАТУРНЕ ДИСИДЕНТСТВО ОЛЕСЯ БЕРДНИКА PDF
Юрій Вадимович Котляр, Яна Ігорівна Карпюк
ПРОЯВИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У РАДЯНСЬКИХ ТАБОРАХ на межі 1940-1950-х рр. PDF
Юрій Вадимович Котляр, Сергій Олександрович Ярошенко
МІЖАМЕРИКАНСЬКА СИСТЕМА НАРКОТОРГІВЛІ: ПРИБУТКОВІСТЬ Й ВИГОДА АБО ЗБИТКИ ТА НАСЛІДКИ PDF
Євген Григорович Сінкевич, Анастасія В`ячеславівна Копилова

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАГАДКА СМЕРТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА PDF
Юрій Вадимович Котляр
ЧИ ПОТРІБНА УКРАЇНЦЯМ УКРАЇНА? PDF
Євген Григорович Сінкевич