БЛАГОДІЙНІСТЬ РОДИНИ ХАРИТОНЕНКІВ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЇХ УКРАЇНСЬКИХ МАЄТКІВ

Надія Миколаївна Товстоляк

Анотація


Досліджено благодійність родини Харитоненків як складник стратегії підприємницької діяльності та культурного розвитку їх українських маєтків. З’ясовано особливості та мотивацію благодійної діяльності родини, опубліковано документи та маловідомі факти з життя родини.

Ключові слова


Іван Харитоненко; Павло Харитоненко; благодійність; підприємець

Повний текст:

PDF

Посилання


Сумщина в іменах : Енциклопедичний довідник / Голов. ред. В. Б. Звагельський. – Суми : Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, Видавничий дім «Фолігрант», 2004. – 776 с. (CLXIII+608).

Шудрик І. О. Династія Харитоненків : Історико-документальне видання / І. О. Шудрик, Л. А. Даниленко. – Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2003. – 192 с.

Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей. – Т. 7 : Малороссия (репринтное издание) / Под ред. В. П. Семенова. – Х. : «Издательство САГА», 2010. – 552 с.

Григорьев Д. Н. Востребованные временем. Династия Харитоненко / Д. Н. Григорьев. – Сумы : РИО «АС-Медиа», 2003. – 72 с.

Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини ХVІІІ – початку ХХ століття : Матеріали міжнар. наук. конф. до 175-річчя від дня народження В. В. Тарновського-молодшого 1-2 серпня 2012 року / Відп. за вип. Буренко В. Б., Шевченко Т. М., Шевченко І. М. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 333 с.

Держархів Сумської області, ф. 235, оп. 1, спр. 59.

Ніжинський відділ збереження документів держархіву Чернігівської області, ф. 1342, оп. 1, спр. 12.

Там само, ф. 1342, оп. 1, спр. 7.

Держархів Сумської області, ф. Р-2362, оп. 1, спр. 4.

Там само, ф. 235, оп. 1, спр. 3.