УЧИТЕЛІ ХЕРСОНЩИНИ кінця ХІХ – початку ХХ ст. У СВІТЛІ ПРОСОПОГРАФІЇ

Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок

Анотація


Проведено просопографічний аналіз учителів Херсонщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Доведено, що у цю добу суттєво модернізувався як склад учителів за соціальними характеристиками (стать, походження, рівень освіти, політичні уподобання), так і характер їх праці. Це в значній мірі вплинуло на поступ освіти краю.

Ключові слова


Херсонщина; освіта; просопографічний портрет; вчителі; модернізація освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Мінц М. О. Розвиток початкової освіти на Півдні України (1861-1917 рр.): дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 «Історія України» / М. О. Мінц. – Миколаїв, 2007. – 256 с.

Бобров В. В. Становлення та розвиток ліцеїв і гімназій Півдня України / В. В. Бобров. – Херсон : Персей, 2001. – 159 с.

Державний архів Херсонської області, 8. 6, оп. 1, спр. 1, 3, 16, 25-27, 32, 34, 41, 46, 54, 56, 64, 66, 71, 74, 97, 107, 116, 124 [За 1881-1919 рр.].

Томазов В. В. Просопографія / В. В. Томазов // Енциклопедія історії України: У 10 т. – Т. 9. – К. : Наукова думка, 2012. – С. 40-41.

Пєтухова Л. Є. Соціальний портрет учителя Херсонської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття / Л. Є. Пєтухова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 32. Ч. 2. – С. 24-27.

Инструкция для начальных народных училищ Херсонской губернии. – Херсон : Б. и., 1903. – 10 с.

Херсонский адрес-календарь на 1896 г. – Одесса : Б. и., 1895. – 534 с.