КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

Автор(и)

  • Варфоломій Степанович Савчук Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

Ключові слова:

Катеринославське наукове товариство, діяльність, архівні і документальні джерела

Анотація

Розглянуто в контексті соціально-економічних та урбанізаційних процесів, що відбувалися в Катеринославській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, створення і діяльність Катеринославського наукового товариства (КНТ). Зазначені архівні джерела, що найбільш повно висвітлюють діяльність КНТ

Біографія автора

Варфоломій Степанович Савчук, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

д.і.н., професор

Посилання

Объ учрежденiи Университета въ Губернскомъ городе Екатеринославского Наместничества // Полное собрание законов Российской империи. – 1830. – Т. XXI. – С. 207. – 16.057.

Екатеринославский юбилейный листок. – 1887. – № 15 – С. 132.

Шляхов О. Б. Україна на шляху до індустріального суспільства (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : моногр. / О. Б. Шляхов. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – С. 51.

Центральний державний архів Російської Федерації у Санкт-Петербурзі, ф. 733, оп. 143, спр. 224.

Савчук В. С. До історії виникнення Катеринославського наукового товариства / В. С. Савчук // Укр. іст. журн. – 1993. – № 10. – С. 118-121.

Устав Екатеринославского научного общества 6 мая 1901 г. – Екатеринослав, 1901. – 7 с.

Материалы по истории возникновения Екатеринославского

научного общества // Записки Екатеринославского научного общества. – 1901. – Вып. 1. – С. 14.

Отчет о деятельности Екатеринославского научного общества в 1906-1907 академическом году (год седьмой). – Екатеринослав, 1907. – С. 9.

Савчук В. С. Естественнонаучные общества Юга Российской империи: вторая половина ХІХ – начало ХХ в. – Дніпропетровськ : Видавництво ДДУ, 1994. – 232 с.

Савчук В. С. Заснування та інституалізація Катеринославського обласного музею імені О. М. Поля / В. С. Савчук, Т. О. Гребінник // Історія України. Маловідомі імена, події. факти. – 2001. – Вип. 14. – С. 51-77.

Письмо Екатеринославского губернатора Ф. Э. Келлера предводителю Екатеринославского дворянства А. П. Струкову // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания XXXVI очередной 1901 г. сессии c 1 по 12 декабря включительно. – С. 1388.

Освящение здания музея имени А. Р. Поля // Вестник Екатеринославского земства. – 1905. – № 37. – С. 935-941.

ЦДІА в СПб, ф. 1284, оп. 184, 186

Савчук В. С. Дмитро Іванович Яворницький і Катеринославське наукове товариство: міфи й реальність взаємовідносин / В. С. Савчук // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті / Ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред) та ін. – Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2005. – С. 5-20.

Екатеринославское научное общество. Год второй. – Екатеринослав, 1902. – № 6. – С. 82.

Протокол открытия Екатеринославской ученой архивной комиссии 16 марта 1903 г. // Вестник Екатеринославского земства. – 1903. – № 10-11. – С. 29-31

Дніпропетровський обласний державний архів, ф. 11, оп. 1, спр. 547, спр. 674.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 166, оп. 3, спр. 454.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ