МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ: СУТНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Олег Ярославович Калакура

Анотація


Досліджено етнополітичний контекст розвитку культури в Україні, його регі-
ональна складова та перспективи формування спільного культурно-символічного
простору. Висвітлено конфліктні протиріччя етнокультурного, етнорегіональ-
ного і етнополітичного зафарбування. Запропоновано використовувати в Стра-
тегії етнонаціонального розвитку України принципи та підходи мультикультура-
лізму, відобразивши його в Концепції етнонаціональної політики держави.


Ключові слова


мультикультуралізм; етнополітологія; етнокультурний конфлікт; українська культура; національна меншина; політична нація; міжнаціональна злагода; Концепція етнонаціональної політики України

Повний текст:

PDF

Посилання


Куропятник А. И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности полиэтнических обществ. – СПб.,

– С. 19.

Антонюк О. Етнополітичний чинник державотворчих процесів в Україні // Міжнаціональні відносини і національні

меншини. – К., 2004. – С. 232.

Таланчук П. Співвідношення інтернаціонального і національного в деяких сферах розвитку народів світу. – К.,

– С. 48.

Нагорна Л. О. Право і мораль у сфері вітчизняної етнополітики: виклики, ризики, наукові орієнтири // Історична і

політична наука та суспільна практика в Україні. – К., 2009. – С. 444.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – С. 652.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / [за ред.

В. М. Гейця]. – К., 2009. – С. 9.

Євтух В. Б. Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти. – К., 2001. – С. 100.

Майборода О. М. Проблема політико-правового статусу нововиниклих етнічних груп в Україні // Історична і полі-

тична наука та суспільна практика в Україні. – К., 2009. – С. 461–463.

Євтух В. Б., Трощинський В. П. Етнонаціональна структура сучасного українського суспільства: деякі аспекти си-

стемного бачення її розвитку // Етнонаціональна структура українського суспільства: [довідник]. – К., 2004. –

С. 8–10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.