ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖ- ВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ, ЗМІСТ, РЕЗУЛЬТАТИ

Олександр Никифорович Гаврилюк

Анотація


У статті розглянуто вагомий і водночас практично не досліджений аспект пам’яткоохоронної роботи на території Східної Галичини та Західної Волині 1920-х – 1930-х років, яким була діяльність щодо збереження пам’яток воєнної історії. Показано, що вона фокусувалась передусім на впорядкуванні поховань полеглих у воєнних конфліктах початку ХХ століття солдат різних націй та відновленні оборонних споруд різних епох. Проаналізовано вплив на її здійснення політики Польської держави того періоду, результати, значення зусиль українських громадських організацій у цій галузі для виховання національної самосвідомості корінного населення регіону.


Ключові слова


Східна Галичина; Західна Волинь; міжвоєнна Польща; поховання; замки; громадські товариства

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицан А. «Просвіта» у боротьбі за збереження історичної пам’яті українського народу на Прикарпатті / Анатолій Грицан // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. – 1999. – Вип. 4. – С. 25–31.

Держархів Волинської обл., ф. 46, оп. 9а, спр. 112, арк. 1–3.

Держархів Тернопільської обл., ф. 231, оп. 4, спр. 1127, арк. 13.

Діло. – 1930. – 19 листопада.

Заставецька Н. Діяльність українських музейних осередків щодо збереження пам’яток воєнної історії у Східній Галичині (20-30 рр. XX ст.) / Наталія Заставецька // Воєнна історія Поділля та Буковини : Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, 25-25 листопада 2009 р., м. Кам’янець-Подільський / М-во оброни України ; Центр. музей збройних сил України ; Кам’янець-Подільська міська рада та ін. / [редкол. : В. Карпов, Л. Баженов, І. Колєснік]. – К. : Б. в, 2009. – С. 271–275.

Заставецька Н. Історико-культурна спадщина східногалицького краю в політичних реаліях режиму «санації» (на прикладі пам’яток воєнної історії) / Наталія Заставецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – 2007. – Вип. 1. – С. 111–115.

Звіт Управи Національного музею у Львові за 1928 рік / [І. Свєнціцький]. – Львів : Друкарня видав. спілки «Діло», 1929. – 16 с.

Земля і воля. – 1933. – 4 червня.

Історико-культурна спадщина міста Дубно : історико-правовий аспект : Матеріали наук. краєзн. конф., травень 2008 р., Дубно. – Луцьк : МП «Пульс», 2008. – 300 с.

Львівський комітет охорони воєнних могил // Діло. – 1923. – 29 квітня.

Ляцькі варвари // Сурми. – 1930. – Ч. 5 (травень). – С. 8.

Нараїв, пов. Долина // Народна справа. – 1936. – 13 грудня.

Народна справа. – 1930. – 27 червня.

Там само. – 1930. – 27 липня.

Там само. – 1935. – 5 травня.

Новий час. – 1930. – 12 травня.

Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І-ІІ наук.-краєзн. конф., 1990-1992. – Остріг : «Вісник», 1992. – Частина перша. – 131 с.

Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І-ІІ наук.-краєзн. конф., 1990–1992. – Остріг : «Вісник», 1992. – Частина друга – 118 с.

Перед Зеленими святами (З кругів Т-ва Охорони Воєнних могил у Львові) / [О. Карпінський] // Літопис Червоної Калини. – 1932. – Річник ІV. – Ч. 6. (червень). – С. 2

Савчук Б. Український пласт. 1911-1939. / Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. – 264 с.

Троневич П. О. Луцький замок / Петро Олексійович Троневич. – Луцьк : ДІКСОН, 2003. – 198 с.

Чайка В. З історії проблем збереження пам’яток архітектури на Тернопільщині (на прикладі замку ХVII століття в місті Збаражі) / Володимир Чайка // Тези Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда», 27-28 листопада 2009 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України ; Чернівецька обласна рада ; Чернівецька облдержадміністрація ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін. / Наук ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 159–/161.

Głos Polski. – 1929. – 3 listopada.

Ratuszny A., Szczurkiewicz F. Sprawozdanie Powiatowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów w Tarnopolu / Ratuszny A., Szczurkiewicz F. // Głos Polski. – 1929. – 17 listopada.