ІНОЗЕМНІ КОЛОНІСТИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я КІНЦЯ XVIII – ХІХ ст.: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВОСХОВИЩ

Анна Володимирівна Гедьо

Анотація


На основі джерелознавчого аналізу матеріалів з фондів архівних установ Укра-
їни досліджено причини, особливості й наслідки міграційних процесів, що обумови-
ли влаштування громад іноземних колоністів у Північному Приазов’ї впродовж
останньої чверті XVIII – ХІХ ст. Подана характеристика архівних джерел, які ре-
конструюють розвиток іноземних колоній з урахуванням еволюційних змін та
особливостей.


Ключові слова


архівне джерело; архівний фонд; архів; Північне Приазов’я; іноземні колоністи; колонізація та заселення; сільське господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. – Ч. 2. –

– С. 155.

ЦДІАК України, ф.12, оп.1, спр.196.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 1, оп. 220, 230.

Держархів Запорізької області, ф. 1, 12.

Держархів Дніпропетровської області, ф. 134, оп. 1, спр. 14, 36, 91, 150, 301, 613, 784, 785, 874, 875, 897, 898,

, 933, 942, 956, 981.

Держархів Донецької області, ф. 131, оп. 1.

Маріупольський краєзнавчий музей (далі – МКМ), спр. 3462-Д; 3463-Д; 3464-Д; 3465-Д; 3465-Д; 3461-Д; 3467-Д;

-Д; 6270-Д; 6218-Д; 6219-Д; 3475-Д; 3470-Д.

Держархів Запорізької області, ф. 12, оп. 2, спр. 27, 28, 32, 38, 40, 86, 87, 161, 200, 201, 238, 256, 262, 265, 284.

Там само, спр. 230, 283.

Там само, спр. 101, 273.

Там само, ф. 1, оп. 1, спр.752.

Держархів Донецької області, ф. 110, оп. 1, спр. 15, 16, 27, 40, 41, 44, 50, 56, 65, 88.

Там само, ф. 156, оп. 1.

МКМ, спр. 3529-Д; 3528-Д; 3483-Д; 3481-Д; 3476-Д; 3477-Д; 3524-Д; 3354-Д; 3479-Д; 3478-Д; 3482-Д; 3523-Д; 3484-

Д; 3526-Д; 3564-Д; 3570-Д; 5636-Д; 5637-Д; 3354-Д; 3461-Д; 3468-Д.

Там само, спр. 27338-Д; 27339-Д.

Там само, спр. 3526-Д; И-10142.