ВІД БУФЕРНОГО ДО ВНУТРІШНЬОГО РЕГІОНУ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVIII – першої половини XIX ст.

Максим Едуардович Кавун, Валентин Васильович Іваненко

Анотація


Розглянуто проблему моделювання регіональної управлінської політики Російської імперії на теренах Степової України періоду інтенсивної інкорпорації та колонізації регіону. Концептуально викладено специфічні риси формування структур державного управління в регіоні, дана періодизація еволюції регіональних управлінських моделей.


Ключові слова


Степова Україна; Російська імперія; інкорпорація; державне управління; губернія; канцелярія; генерал-губернаторство

Повний текст:

PDF

Посилання


Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. / Е. И. Дружинина. – М. : АН СССР, 1959. – 280 с., карт.

Дружинина Е. И. Южная Украина в 1800-1825 гг. / Е. И. Дружинина. – М. : Наука, 1970. – 384 с., карт.

Екатерина ІІ и Г. А. Потемкин: Личная переписка. 1769-1791 / [изд. подгот. В. С. Лопатин]. – М. : Наука, 1997. – 992 с.

Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX века (1719-1858 гг.) / В. М. Кабузан. – М. : Наука, 1976. – 308 с.

Лукашевич О. А. Історія створення канцелярії генерал-губернатора Катеринославського намісництва Г. О. Потьомкіна (до джерелознавства документації з діловодства останньої чверті XVIII століття) / О. А. Лукашевич // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII – XIX ст. / Редкол.: А. В. Бойко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : РА «Тандем У»1999. – Вип. 4(5). – С. 159–166.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой / И. де Мадариага / Пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. – М. : Новое лит. обозрение, 2002. – 976 с.

Монтефиоре С. Потемкин / С. Монтефиоре. – М. : Вагриус, 2003. – 560 с.

Новицкий Я. П. История города Александровска в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии. 1770-1806 гг. // Новицький Я. Твори: В 5 т. – Запоріжжя : А. А Тандем, 2007. – С. 184–304.

Полонская-Василенко Н. Д. Из истории Южной Украины в XVIII в. Заселение Новороссийской губернии (1764-1775) / Н. Д. Полонская-Василенко // Исторические записки / Отв. ред. Б. Д. Греков. – М. : Изд-во АН СССР, 1942. – Вып. 13. – С. 130–174.

Посуньмо О. М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії / О. М. Посунько. – Запоріжжя : РА «Тандем У», 1998. – 80 с.

Тиктопуло Я. Мираж Царьграда: О судьбе греческого проекта Екатерины II / Я. Тиктопуло // Родина. – 1991. – № 11-12. – С. 57–60.

Шандра В. С. Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора (1822-1874): структура, особовий склад, архів // Архіви України. – 2001. – № 3.