СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ХVII-ХVIII ст. В ІСТОРИКО-ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ПРАЦЯХ (РАННЬОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ)

Тетяна Федорівна Литвинова

Анотація


Порушені проблеми перервності традиції в ранній радянській історіографії, формування нового образу селянського питання в українській та російській науці того часу.


Ключові слова


соціальна історія; селянське питання; радянська історіографія; українська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Багалій Д. І. Історіографічний вступ [до «Нарису історії України на соціально-економічному грунті»] / Д. Багалій // Д. І. Багалій. Вибрані праці: у 6 т. – Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – Х. : Золоті сторінки, 2001. – С. 203–333.

Багалій Д. І. Нарис української історіографії за доби феодалізму й доби капіталістичної / Д. Багалій // Багалій Д. І. Вибрані праці: у 6 т. – Х. : Золоті сторінки, 2001. – Т. 2. – С. 335–572.

Бессмертный Ю. Август 1991 года глазами московского историка. Судьбы медиевистики в советскую эпоху / Ю. Бессмертный // Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного: в 2 кн. – М., 2003. – Кн. 1. – С. 29–55.

Глисон Э. Великие реформы в послевоенной историографии / Э. Глисон // Великие реформы в России. 1856-1874: Сборник / [под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Э. Эклофа, Дж. Бушнелла]. – М., 1992. – С. 8–23.

Грушевський М. Кілька слів про його наукову спадщину та її дослідження. В двадцять п’яті роковини смерті Ол. М. Лазаревського / М. Грушевський // Україна. – 1927. – Кн. 4 (23). – С. 3–17.

Гуревич А. Я. Историческая наука и научное мифотворчество (Критические заметки) / А. Гуревич // Гуревич А. Я. История – нескончаемый спор. – М. : РГГУ, 2005. – С. 523–550.

Гуревич А. Я. «Путь прямой, как Невский проспект», или Исповедь историка / А. Гуревич // Гуревич А. Я. История – нескончаемый спор. – М. : РГГУ, 2005. – С. 456–494;

Гуревич А. Я. Позиция вненаходимости / А. Гуревич // Одиссей. Человек в истории. 2005. – М., 2005. – С. 122–130.

Гуржій І. О.. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст. / І. Гуржій. – К. : Держ. вид-во політ. літ., 1954. – 451 с.

Дружинин Н. М. Избранные труды. Социально-экономическая история России / Н. Дмитриев. – М. : Наука, 1987. – 423 с.

Иллерицкая Н. В. Становление советской историографической традиции: наука, не обретшая лица /Н. Иллерицкая // Советская историография / Под ред. Ю. Н. Афанасьева – М. : РГГУ, 1996. – С. 162–190.

Кагарлицкий Б. Периферийная империя: Россия и миросистема / Б. Кагарлицький. – М. : Ультра. Культура, 2004. – 528 с.

Каждан А. Трудный путь в Византию / А. Каждан // Одиссей. Человек в истории. 1992. – М., 1994. – С. 35–50.

Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій / Я. Калакура. – К. : Ґенеза, 2004. – 496 с.

Каплан А. Б. У времени в плену / А. Каплан // Одиссей. Человек в истории. 1992. – М., 1994. – С. 72-73.

Коваленко О. Розгром Ніжинської історичної школи / О. Коваленко, А. Острянко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10]: Збірка наукових праць на пошану академіка НАН України В. А. Смолія. У 2 ч. – К., 2000. – Ч. 2. – С. 341–352.

Кравченко В. В. Передмова / В. Кравченко // Д. І. Багалій. Вибрані праці: у 6 т. – Т. 2: Джерелознавство та історіографія історії України. – Х. : Золоті сторінки, 2001. – С. 5–28.

Краткая хроника событий // Советская историография / Под ред. Ю. Н. Афанасьева – М. : РГГУ, 1996. – С. 545–546.

Литвинова Т. Ф. Малоросс в российском культурно-историографическом пространстве второй половины ХVIII века / Т. Литвинова // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – 2001. – Вип. 2. – С. 28–64.

Лось Ф. Є. Основні етапи розвитку радянської історичної науки на Україні / Ф. Лось, В. Сарбей // УІЖ. – 1968. – № 1. – С. 14–27.

«Начать с начала…» Интервью Ю. Л. Бессмертного Н. Е. Копосову (20 сентября 1991 года) // Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного: В 2 кн. – М., 2003. – Кн. 2. – С. 335–370.

Рубинштейн Н. Л. Русская историография / Н. Рубинштейн. – М. : Госполитиздат, 1941. – 659 с.

Сарбей В. Г. Історіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади / В. Сарбей // УІЖ. – 1987. – № 12. – С. 122–134.

Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже ХVIII и ХІХ вв. / М. Сафонов. – Л. : Наука, 1988. – 249 с.

Сахаров А. Н. Дискуссии в советской историографии: убитая душа науки / А. Сахаров // Советская историография / Под ред. Ю. Н. Афанасьева. – М. : РГГУ, 1996. – С. 124–161.

Таран Л. В. Новые тенденции в мировой и украинской историографии / Л. Таран // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – М., 2004. – № 13. – С. 211–231.

Худолеев А. Н. Дискуссия о «народной воле» на рубеже 1920–30-х годов в отечественной историографии / А. Худолеев // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – М., 2008. – С. 231, 217–238.

Цамутали А. Н. Рубинштейн Николай Леонидович / А. Цамутали // Историки России. Биографии / Сост., ответ. ред. А. А. Чернобаев. – М. : РОССПЄН, 2001. – С. 697–704.

Шмидт С. О. Ключевский и культура России / С. Шмидт // Шмидт С. О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. – М., 1997. – С. 305–314.

Ястребицкая А. Л. Историография и история культуры / А. Ястребицкая // Одиссей. Человек в истории. 1992. – М., 1994. – С. 69–71.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.