ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ КРИМУ У ТВОРЧОМУ НАРОБКУ В. Х. КОНДАРАКІ

Євгенія Валентинівна Молочко

Анотація


У другій половині XIX століття Кримський півострів став привабливим тури-
стичним об’єктом із наявністю безлічі пам’яток історії та культури. В цей період
свій розвиток отримала література науково-популярного жанру, з якої можна бу-
ло почерпнути відомості про визначні пам’ятки краю. Серед великої наукової спа-
дщини про Крим виділяються праці Василя Христофоровича Кондаракі, метою
яких була популяризація історико-культурної спадщини півострова. Наведені ним
відомості про збережені пам’ятки історії та культури є цінним джерелом для від-
творення повної картини дослідження цієї теми.


Ключові слова


пам’яткознавство; історико-культурна спадщина; Крим; охорона пам’яток; Василь Кондаракі

Повний текст:

PDF

Посилання


Непомнящий А. А. Подвижник крымского краеведения – В. Х. Кондараки / А. А. Непомнящий // Историческое наследие Крыма. – 2003. – № 1. – С. 19–43; Непомнящий А. А. Історичне кримознавство (кінець XVIII – початок XX століття): Біобібліографічне дослідження / А. А. Непомнящий. – Сімферополь : Бізнес-Інформ, 2003. – 456 с.

Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: Библиография и архивы (конец XVIII – начало ХХ века) /

А. А. Непомнящий. – Симферополь : Доля, 2001. – 816 с.

Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения / А. А. Непомнящий. – Симферополь, 2006. – (Библиография кры-

моведения; Вып. 7). – С. 40–72.

Кондараки В. Х. Внутренняя корреспонденция Санкт-Петербургских ведомостей. Феодосия, 12 июня /

В. Х. Кондараки // СПб. ведомости. – 1857. – 3 июля.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, ф. 265, оп. 2, д. 1264.

Кондараки В. Х. Ялта / В. Х. Кондараки // Николаевский вестник. – 1865. – 26 августа; Его же. Замечательные окрестности Ялты // Там же. – 1865. – 4 ноября, 15 ноября. Его же. Древние памятники в Алупке // Одесский вестник. – 1865. – 3 июля; Его же. Свадебные обряды у татар // Полицейский листок Керчь-Еникальского градоначальства. – 1865. – 17 октября.

Кондараки В. Х. Подробное описаниеЮжного берега Крыма с картой / В. Х. Кондараки. – Николаев, 1867. – 143 с.

Кондараки В. Х. Новый обстоятельственный путеводитель по Крыму / В. Х. Кондараки. – М., 1885. – III, 160, IV с.

Непомнящий А. А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крыма: последняя треть XVIII – начало XX века / А. А. Непомнящий / Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины. – К., 1995. – 211 с. – (Научно-справочные издания по истории Украины; Вып. 46).

[Редакционная заметка о готовящемся к изданию "Универсальном описании Крыма»] // Новороссийские ведомости. – 1870. – 27 марта.

Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма / В. Х. Кондараки. – Т. 1: [Топографический обзор полуострова

для путешественников]. – Николаев, 1873. – 234 с.

Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма: В 4 т. / В. Х. Кондараки. – СПб., 1875.

Непомнящий А. А. Подвижник крымского краеведения – В. Х. Кондараки / А. А. Непомнящий // Историческое наследие Крыма. – 2003. – № 1. – С. 19–43.

Институт истории материальной культуры РАН, рукописный архив, ф.1 (1876 г.), д.6.

Кондараки В. Х. В память столетия Крыма: Исторические картины Тавриды / В. Х. Кондараки. – М, 1883.– VI, 282, II с.

Новороссийский телеграф. – Одесса, 1886. – 16 (28) нояб. – С. 1; Одесский листок. – 1886. – 16 (28) нояб. – С. 1.