ПРОПАГУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ЗНАНЬ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ (1921-1939 рр.)

Іван Лук’янович Цимбалюк

Анотація


Здійснено спробу проаналізувати діяльність громадських організацій у сфері поширення професійної освіти та кооперативних ідей в часи ІІ Речі Посполитої, що проводилась протягом 20–30-х років ХХ століття.

Ключові слова


кооперація; громадські організації; освіта; національність; Волинь

Повний текст:

PDF

Посилання


Mloda Wies / Молоде Село. – Луцьк, 1931. − № 9. – 24 с.

Визволення. – Луцьк, 1921. – 15 черв. – 12 с.

Вільна спілка. – Луцьк, 1923. – № 2. – жовт. – 12 с.

Вісина Т. Ліквідація українського кооперативного руху на Волині в 30-х роках ХХ ст. / Т. Вісина // Наук. вісн.

ВДУ ім. Лесі Українки. – Історичні науки, № 5. – 2001. – С. 158–161.

Господарсько-кооперативний часопис. – Львів, 1928. – № 42. – 4 с.

Громада. – Луцьк, 1926. – № 7. – 8 с.

Держархів Волинської області, ф. 12, оп. 3, спр. 279: Сведения о профессиональном образовании Волынского

воеводства, 150 арк.

Українська нива. – Луцьк. – 07.01.1933. – 8 с.

Українська нива. – Луцьк. – 23.06.1933. – 8 с.