ВПЛИВ І. Г. ХАРИТОНЕНКА НА РОЗВИТОК ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Ольга Михайлівна Гайдай

Анотація


Проаналізовано особливості розвитку цукрової промисловості Росії та України в другій поло-вині XIX ст., вплив І. Г. Харитоненка на економічний розвиток цукрової промисловості Російської імперії.

Ключові слова


цукрозаводчик; цукрова промисловість; купець; синдикат; монополія

Повний текст:

PDF

Посилання


Шудрик І. О. Наталівка – перлина Слобожанщини / І. Шудрик. – Х. : Майдан, 2008. – 144 с.

Шудрик І. Династія Харитоненків. Історико-документальне видання / І. Шудрик, Л. Даниленко. – Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2003. – 192 с.

Даниленко Л. А. Підприємницька та доброчинна діяльність Харитоненків: (До 180-річчя від дня народження засновника династії – Івана Герасимовича Харитоненка) / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура. – Х., 2000. – С. 176-182.

Даниленко Л. А. Спонсорська та меценатська діяльність династії цукрозаводчиків Харитоненків / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик // Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство : Зб. наук.-поп. ст. / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик. – Х., 2005. – № 3. – 190 с.

Козлов А. Н. Былая слава (родословная Харитоненко) / А. Н. Козлов // Харьковский исторический альманах. – Х. : Изд. дом «Райдер», 2003. – С. 70-76.

Григорьев Д. Н. Востребованные временем. Династия Харитоненко / Д. Н. Григорьев. – Сумы : РИО «АС–Медиа», 2003. – 71 с.

Посохов С. І. Пожертвування І. Г. Харитоненка на студентський гуртожиток : епізод з історії Харківського університету [Текст] / С. І. Посохов // Проблемы истории и археологии Украины : Материалы междунар. науч. конф. 16-18 мая 2001 г. – Х., 2001. – С. 144-145.

Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. – СПб. : Тип. акц. общ. «Издательское дело», Брокгауз-Эфрон, 1900. – Т. ХХІХ. – 478 с.

Лаврунішен С. Тернистий шлях відродження / С. Лаврунішен // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 152, 21 серпня. – С. 19-21.

Былая слава (Родословная Харитоненко) [Електронний ресурс] Режим доступу : http://geno.ru/article/3463/#_edn21%23_edn21

Козлов А. К 175-летию со дня рождения И. Г. Харитоненко // Сумское обозрение. – 1997. – № 41 (263), 10 октября.

Гамоля Н. Купеческий талант, дворянское благородство / Наталья Гамоля // Контракты. – 2004. – № 5, февраль.

Слабошпицький М. Ф.Українські меценати: Нариси з історії української культури. – 2-ге вид., допов. – К. : Вид-во М. П. Коць ; Ярославів Вал, 2006. – 416 с. : іл.

Лановик Б. Д. Історія господарства: Україна і ін.: Підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; за ред. Б. Д. Лановика. – К. : Вища шк., 1995. – 480 с.