ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ЗГІДНО З СЕМИРІЧНИМ ПЛАНОМ РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР НА 1959-1965 РОКИ

Олена Степанівна Горбатюк

Анотація


Охарактеризовано основні напрями діяльності радянського уряду в галузі сільської електрифікації в Україні у контексті семирічного плану розвитку народного господарства СРСР на 1959-1965 роки.

Ключові слова


електрифікація; сільське господарство; семирічний план розвитку народного господарства; ХХІ з’їзд КПРС

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик Б. І. Партійні організації України в боротьбі трудящих за здійснення ленінської ідеї суцільної електрифікації в період будівництва комунізму / Б. І. Білик // Наукові праці з історії КПРС / Київ. ун-т. – 1969. – Вип. 32. – С. 25-40.

Санцевич А. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії / А. Санцевич. – К. : Наукова думка, 1967. – 256 с.

Развитие механизации и электрификации сельского хозяйства Украинской ССР / АН УССР, Ин-т истории. – К. : Наукова думка, 1988. – 472с.

История социалистической экономики СССР. В 7 т. / В. А. Виноградов, Ю. Ф. Воробьев и др. – Т. 3. – М. : Наука, 1980. – 585 с.

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1970. Изд. 8-е, доп. и испр. – М. : Политиздат, 1971. – Т. 7. – 557 с.

Докладные записки, письма, справки сельскохозяйственных отделов ЦК, обкомов, райкомов КП Украины, Министерства сельского хозяйства УССР, колхозов, строителей линий электропередач об обеспечении колхозов строительными

материалами и оборудованием для электростанций. – ЦДАГО, ф. 1, оп. 31, спр. 1287. – 02.01. – 31.12.1959 р. – 313 арк.

Докладные записки, письма, справки сельскохозяйственных отделов ЦК, обкомов, райкомов КП Украины, Министерства сельского хозяйства УССР, колхозов, строителей линий электропередач об обеспечении колхозов строительными материалами и оборудованием для электростанций. – ЦДАГО, ф. 1, оп. 31, спр. 1506. – 03.01. – 31.12.1960 р. – 195 арк.

Олексенко С. Ширше застосування електроенергії в колгоспно-радгоспному виробництві / С. Олексенко // Комуніст України. – 1959. – № 9. – С. 21-25.