№ 3 (2011)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ВІЙСЬКОВІ ПОСТАЧАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ВСЕВЕЛИКОМУ ВІЙСЬКУ ДОНСЬКОМУ PDF
Дмитро Якович Бондаренко
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ЗГІДНО З СЕМИРІЧНИМ ПЛАНОМ РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР НА 1959-1965 РОКИ PDF
Олена Степанівна Горбатюк
ЕМІГРАЦІЯ УНР У ПОЛІТИЦІ ПРОМЕТЕЇЗМУ ПОЛЬЩІ 30-Х РОКІВ ХХ СТ. PDF
Володимир Леонович Комар
ОТАМАНИ ЛИХО В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНСТВА PDF
Юрій Вадимович Котляр
РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У ВИРОБНИЧОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ (1922-1928 рр.) PDF
Валентин Миколайович Лазуренко
ВЗАЄМОДІЯ ЗЕМСТВ І ГУБЕРНСЬКИХ УЧЕНИХ АРХІВНИХ КОМІСІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Олексій Анатолійович Макієнко
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ОПОДАТКОВУВАННЯ КУСТАРНО-РЕМІСНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА В УСРР У 1921-1928 рр. PDF
Олександр Володимирович Малишев
ВІЙСЬКОВІ ОПЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ ПРОТИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1942-1943 рр.) PDF
Анна Олександрівна Мухаровська
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ PDF
Наталія Радомирівна Романець

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

ЛУЇ ВІНСЕН ТАРДАН: ПОГЛЯД З ІНШОГО РАКУРСУ PDF
Генрієтта Львівна Гетте, Георгій Сергійович Молотков
ДЕПОРТАЦІЯ РУМУНСЬКИХ ЦИГАН ДО ТРАНСНІСТРІЇ: МЕТОДИ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ PDF
Ірина Вікторівна Моторна
ОСОБОВІ ФОНДИ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ 1917-1918 рр. НА ДОНЕЧЧИНІ В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олена Вікторівна Отземко
МИКОЛА БАБАК: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ СУЧАСНИКА PDF
Оксана Олексіївна Спіркіна
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ PDF
Ярослав Петрович Цецик
ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ ДОБРОВОЛЬЧИХ ЗАГОНІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1918-1919 РОКАХ PDF
Володимир Анатолійович Шапорда
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ 1917 р. PDF
Ольга Степанівна Ядловська

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

ПОХОДЖЕННЯ КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНЦЕПЦІЙ І ШЛЯХИ ПОШУКУ ІСТИНИ PDF
Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок
КОНЦЕПЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ М. П. ДРАГОМАНОВА PDF
Валентин Павлович Гарнага
ВИСВІТЛЕННЯ РУМУНСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В ГУБЕРНАТОРСТВІ «ТРАНСНІСТРІЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Наталія Володимирівна Дейнека
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ КРИМОЗНАВЧОЇ ПОДОРОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Геннадій Сергійович Каушлієв
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ДОНБАСУ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ: СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Ольга Олександрівна Лаврут
ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ЕТНОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ PDF
Галина Миколаївна Стоянова
ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ КЛІО НА СТОРІНКАХ «KWARTALNIKA HISTORYCZNEGO» (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Віталій Васильович Тельвак

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ДО БІОГРАФІЇ АКАДЕМІКА М. КАЩЕНКА PDF
Олена Броніславівна Готра
УСПІХИ ТА ТРУДНОЩІ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПОВОЄННОГО ЗАКАРПАТТЯ PDF
Лариса Іванівна Капітан
МЕТОДОЛОГІЯ ПОШИРЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ (1960-ті РОКИ ХХ СТ.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Борисівна Щебетюк

РЕЦЕНЗІЇ

ПРАВОСЛАВНІ КОЛЕГІУМИ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Володимир Олександрович Дятлов