РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У ВИРОБНИЧОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ (1922-1928 рр.)

Валентин Миколайович Лазуренко

Анотація


Розкрито роль сільськогосподарської кооперації у забезпеченні основними засобами виробництва українських селянських господарств у доколгоспний період.

Ключові слова


сільськогосподарська кооперація; селянство; кредит; кошти; сільськогосподарський реманент

Повний текст:

PDF

Посилання


Рум’янцев В. Свято жовтня / В. Рум’янцев // Українське скотарство. Науково-практичний журнал – 1926. – № 11. – С. 1-4.

Левенштам М. Диференціяція селянського господарства України / М. Левенштам // Земельник. – 1924. – № 3. – С. 8-19.

Вольф М. М. Основные линии сельско-хозяйственной политики Наркомзема / М. М. Вольф // Українська сільськогосподарська газета. – 1922. – Ч. 16. – С. 6-8.

Батюк І. Сільськогосподарська кооперація на Україні / І. Батюк. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 136 с.

Маєвський Й. Сільсько-господарська кооперація. Її економічні підстави, теорія й соціальне значення / Й. Маєвський. – Х. : Книгоспілка, 1925. – 134 с.

Дешко Е. Кооперація на Україні / Е. Дешко, [під ред. М. О. Авдієнка]. – Х., 1927. – 100 с.

Одинцов О. Сільське господарство, хлібозаготівля та сільськогосподарська кооперація / О. Одинцов. – Х., 1928. – 32 с.

Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861-1929) / В. І. Марочко. – К. : М.Р. Kots Publishin, 1995. – 216 с.

Марочко В. І. Які форми кооперації існували на Україні в 20-ті роки / В. І. Марочко. – К., 1989.

Сільський господар. – 1924. – № 5. – С. 25, 29.

Центральний державний архів вищих органів влади (далі – ЦДАВО України), ф. 290 Всеукраїнська Рада сільськогосподарської кооперації «Сільський господар», оп. 1, спр. 182.

Батюк І. Сільськогосподарська кооперація на Україні / І. Батюк. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 136 с.

Сільський господар. – 1925. – № 13-14.

Украинский экономист. – 1923. – № 9.

Сільський господар. – 1923. – № 10-11.

Сільський господар. – 1925. – № 5-6.

Селянський кредит. – 1926. – Ч. 5.

Сільський господар. – 1924. – № 1-2.

Сільський господар. – 1924. – № 7.

Вісті ВУЦВК. – 1924. – 26 листопада.

Сільський господар. – 1926. – № 4.

Ковалевський М. Основні потреби українського селянства / М. Ковалевський // Земельник. – 1924. – № 3. – С. 84-88.

ЦДАВО України, ф. 290. – Всеукраїнська Рада сільськогосподарської кооперації «Сільський господар», оп. 5, спр. 48.

Сільський господар. – 1925. – № 23-24.

Панченко К. З життя «Сільського господаря» / М. Ковалевський // Земельник. – 1924. – № 2. – С. 144-147.

Про кооперативну самодіяльність селянства // Земельник. – 1925. – № 2. – С. 97.

ЦДАВО України, ф. 290 Всеукраїнська Рада сільськогосподарської кооперації «Сільський господар», оп. 2, спр. 48.

Політика партії на селі // Радянський селянин. – 1926. – № 1. – С. 2-4.

Обіжник НКЗС за 14 квітня 1926 р. «Про сільськогосподарське машино постачання на 1925-1926 рік» // Бюлетень народнього комісаріяту земельних справ. – 1926. – Ч. 15. – С. 269-271.

ЦДАВО України, ф. 27 Народний комісаріат землеробства УСРР, оп. 7, спр. 140.

Где достать зерноочистительные и другие машины // Сам себе агроном. – 1926. – № 30. – С. 960.

Сільський господар. – 1926. – № 12.

ЦДАВО України, ф. 290 Всеукраїнська Рада сільськогосподарської кооперації «Сільський господар», оп. 4, спр. 2.

Вісник засівної кампанії і заходи сільськогосподарської кооперації. – Харків, 1928. – С. 23-24.

Коопероване село. – 1928. – № 4. – С. 14-18.

Коммунист. – 1923. – 7 июля.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.