ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ

Наталія Радомирівна Романець

Анотація


Досліджено репресивну політику радянської влади в українському селі в умовах голодомору. На основі аналізу архівних документів, що вперше вводяться до наукового обігу, визначено особливості, механізми, цілі карально-репресивних заходів влади.

Ключові слова


селянство; репресії; голод; колгоспи; одноосібники

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильєв В. Ціна голодного хліба: Політика керівництва СРСР і УСРР у 1932-1933 рр. / В. Васильєв // Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. / [за ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала]. – К., 2001. – С. 12-80.

Вронська Т. В. Архівні матеріали НКВС і ДПУ у фондах Державного архіву МВС України / Т. В. Вронська, Н. В. Платонова // Голод 1932-1933 років в Україні: Причини та наслідки / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 26-41.

Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО), ф. 19, оп. 1, спр. 90.

ДАДО, ф. 19, оп. 1, спр. 587.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 9.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 28.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 35.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 36.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 37.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 42.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 63.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 86.

ДАДО, ф. 1520, оп. 3, спр. 134.

ДАДО, ф. 2262, оп. 1 дод., спр. 1.

Державний архів управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. – Фонд кримінальних справ. – П-27 586.

Зоря (Дніпропетровськ). – 1933. – 18 лютого.

Кокін С. Голодомор в Україні і ДПУ / С. Кокін // Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 62-87.

Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) / В. Нікольський // З архівів ВУЧК– ГПУ–КДБ. – 2001. – № 2. – С. 477-495.

Окіпнюк В. Т. Державне політичне управління УСРР (1922-1934): історико-юридичний аналіз : [монографія] / В. Т. Окіпнюк. – К. : НА СБУ, 2002. – 290 с.

Розкуркулення, колективізація, голодомор на Дніпропетровщині (1929-1933 роки): [зб. документів] / [упор.: Є. І. Бородін, О. В. Касьянов, Н. В. Киструська та ін.]. – Дніпропетровськ : Герда, 2008. – 498 с.

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ–НКВД. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 604 c.

Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 4 т. / Т. 3. 1930-1934 гг. Кн. 2. 1932-1934 гг. / [под ред. А. Береловича, В. Данилова]. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. – 840 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 6, спр. 281.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 284.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 19.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6320.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6341.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6390.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6395.

Шаповал Ю. Г. Голодомор і репресії в Україні / Ю. Г. Шаповал // Критика. – 2008. – № 12. – С. 8-10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.