ВИСВІТЛЕННЯ РУМУНСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ В ГУБЕРНАТОРСТВІ «ТРАНСНІСТРІЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Наталія Володимирівна Дейнека

Анотація


Проаналізовано українську історичну літературу, яка висвітлює румунський окупаційний
режим у «Трансністрії» (південно-західні райони України та Лівобережжя Молдавії).


Ключові слова


румунський окупаційний режим; «новий порядок»; історіографія; єврейське населення; губернаторство; «Трансністрія»

Повний текст:

PDF

Посилання


Боровой С. Я. Гибель еврейского населения Одессы во время фашистской оккупации / С. Я. Боровой. – К., 1991. – 33 с. –

(Історичні зошити).

Гальчак С. Д. «Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 344 с.; іл. –

(Наукове видання).

Гальчак С. Д. Використання румунською окупаційною адміністрацією трудових ресурсів Поділля у 1941-1944 рр. /

С. Д. Гальчак // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. статей. – Київ : Рідний край, 2000. – Вип. 11. – С. 195–204.

Горбуров Є. Г. Повстансько-партизанський рух на півдні України. 1917-1944 рр. / Є. Г. Горбуров, Ю. В. Котляр,

М. М. Шитюк. – Херсон : Олді-плюс, 2003. – 340 с. – (Наукове видання).

Дейнека Н. В. «Новий порядок» в зонах окупації румунської адміністрації і вчинення опору підпільниками і партизанами

(1941-1944 рр.) / Н. В. Дейнека // Перспективи : Науковий журнал. – Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. –

– № 2 (34). – С. 14-20; Терефера Н. В. Геноцид проти місцевого населення на території Одещини в роки

фашистської окупації краю / Н. В. Терефера // Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей. – 2005. – Вип. 9.

Ч. 2. – С. 320-326; Окупаційний режим на території «Трансністрії» («Задністров’я») в роки фашистської окупації краю

(1941-1944 рр.) / Н. В. Терефера // Сторінки в

оєнної історії України. Збірник наукових статей. – 2006. – Вип. 10. Ч. 1. –С. 476-483.

Древецкий С. И целый мир спасти… / С. И. Древецкий. – Киев : Астарта, 2003. – 160 с.

Комарницький С. І. Вони наближали перемогу: Буковина та буковинці в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. /

С. І. Комарницький – Чернівці : Місто, 2005. – 272 с.

Круглов А. И. Потери евреев Украины в 1941-1944 гг. / А. И. Круглов. – Харьков, 2005. – 376 с.; Уничтожение еврейского

населения Украины в 1941-1944 гг. Хроника событий / А. И. Круглов. – Б. м., 1997. – 100 с.

Кушплір Д. Трансністрія / Д. Кушплір // Довідник з історії України / [заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста]. – Київ, 2001. – 1136 с.

Левітас Ф. Євреї України в роки Другої світової війни / Ф. Левітас. – Київ : Вирій, 1997.

Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941-1944 : (До 60-річчя визволення області від німецько-румунських

окупантів) / М. О. Багмет, В. Д. Будак, О. М. Гаркуша. – Миколаїв : [б. и.], 2004. – 503 с.

Михайлуца М. Відображення процесу формування і участі у боях «Русской освободительной армии» (РОА) на сторінках

трансністрійської преси / М. Михайлуца // Сторінки воєнної історії України : Збірник наукових статей. – 2010. – Вип. 13. –

С. 100–106.

Михайлуца М. Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Трансністрії (кінець 1930-1944 рр.) /

М. Михайлуца. – Одеса : Optimum, 2006. – 237 с. – (Наукове видання).

Михайлуца М. Християнізація по-румунськи в Трансністрії (на матеріалах преси 1942-1943 рр.) / М. Михайлуца // Історія

релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів : Логос, 2004. – С. 377-381; Реституція православних культових споруд у

губернаторстві «Трансністрія» (1941-1944 рр.) / М. Михайлуца // Сторінки воєнної історії України : Збірник наукових статей. –

– Вип. 11 – С. 130–138.

Новосьолов О. Румунська окупація Трансністрії: питання політичного статусу / О. Новосьолов // Сторінки воєнної історії

України : Збірник наукових статей. – 2009. – Вип. 12. – С. 161-168

Пойзнер М. Б. Окупація. Одеса: 1941-1944 рр. Документи та матеріали із зібрання Михаїла Пойзнера / М. Б. Пойзнер. –

Одеса : Друк, 2004. – 376 с.

Райнов Б. А. Подвиг на Дунае (1941-1945) / Б. А. Райнов. – Измаил : СМИЛ, 2005. – 218 с.

Рекотов П. Органи управління на окупованій території України (1941-1944 рр.) / П. Рекотов // Український історичний

журнал. – 1997. – № 3. – С. 95–96.

Стародинский Д. З. Одесское гетто. Воспоминания / Д. З. Стародинский. – Одесса : ТПП «Хайтех», 1991. – 112 с.

Сушон Л. П. Транснистрия: евреи в аду / Л. П. Сушон. – Одесса : Юг, 1998. – 432 с.

Черкасов А. Оккупация Одессы. Год 1941: Очерки / А. Черкасов. – Одесса : Optimum, 2007. – 270 с.; ил.; Оккупация

Одессы. Год 1942. Июнь-декабрь: Очерки / А. Черкасов. – Одесса : Optimum, 2008. – 180 c.; ил.; Оккупация Одессы. Год

Январь-май: Очерки / А. Черкасов. – Одесса : Optimum, 2010. – 296 с.; ил.

Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації (1941-1944) / М. М. Шитюк. –

Миколаїв, 2008. – 154 с.

Шитюк М. М. Партизанський і підпільний рух на території Миколаївщини в 1941-1944 рр. / М. М. Шитюк. – Миколаїв, 1996. – 71 с.

Шнабель-Тихомирова О. Я., Романенко-Завтур Т. М. Вогняні верстви / О. Я. Шнабель-Тихомирова, Т. М. Романенко-

Завтур. – Одеса, 2003. – 432 с.

Щетников В. П. До питання про втрати серед цивільного населення на півдні України під час німецько-румунської окупації

-1944 рр. (проблема джерел) / В. П. Щетников // Сторінки воєнної історії України. – 2005. – Вип. 9. Ч. 2. – С. 17-81;

Одесский университет: 1941-1944 годы / В. П. Щетников // Записки історичного факультету. – Одеса, 1999. – Вип. 9. –

С. 266-271; 1941-й рік: погляд румунських дослідників (за матеріалами часопису «Історичне досьє») / В. Щетников //

Краєзнавство. – 2011. – Ч. 2. – С. 73–79.

Щетніков В. П. Роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) // Історія Одеси [Ващенко В. П., І. С. Гребцова, В. М. Хмарський,

В. П. Щетніков та ін. ; гол. ред. В. Н. Станко]. – Одеса : Друк, 2002. – С. 397–414.

Щетников В. П. Проблемы изучения холокоста в Одессе и Одесском регионе / В. П. Щетников // История Холокоста в

Одесском регионе : сб. ст. и док. / [сост. М. Рашковецкий] ; Международная общественная организация Еврейский общинный

центр «Мигдаль» ; Музей истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим» – Одесса : Студия «Негоциант», 2006. – С. 17-81.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.