УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО (1908-1913 рр.)

Алла Алимівна Кучеренко

Анотація


Розглянуто діяльність намісника Галичини Міхала Бобжинського (1908-1913) щодо полаго-дження складних українсько-польських взаємин. Відзначено, що в історіографії склався достат-ньо котраверсійний образ намісника. Його реформаторська політика наштовхнулася на спротив Костелу і правих сил.

Ключові слова


М. Бобжинський; намісник Галичини; українсько-польські відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Мудрий М. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849-1914) / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1998. – Вип. 33. – Серія історична.

Сінкевич Є. Г. Міхал Бобжинський: життєвий шлях та наукова діяльність (1849-1935) / Є. Сінкевич // Сумська старовина: Наук. журн. з історії та культури України. – Суми : СДУ, 2006. – № 20. – С. 90-95.

Сінкевич Є. Г. Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність / Є. Сінкевич // Історичний архів. Нау-кові студії: Зб. наук. праць. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 5. – С. 60-63.

Baran A. Michał Bobrzyński (1848-1935) a mit Habsburgów / A. Baran, Z. Baran // Znak. – 1984. – R. 36. – Nr. 1. – S. 95-102.

Bardach J. O Michałe Bobrzyńskim nad Newa, Sekwaną i Weltawą // Ustrój i prawa w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedukowane prof. S. Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej / pod red. J. Malca, W. Urszczaka. – Kraków : Wyd. UJ, 2001. – S. 239-254.

Bartel W. Michał Bobrzyński (1849-1935) // Spór o historyczna szkoła krakowska: Stulecie katedry historii polski Uniwersytetu Jagellońskiego 1869-1969 / pod red. C. Bobińskiej. – Kraków : Wyd. Literackie, 1972. – S. 145-189.

Buszko J. Polityka Michała Bobrzyńskiego w kwestii ukraińskiej (1906-1913) // Ukraińska myśl polityczna w XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie, 1990 / pod red. M. Pułaskiego. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Nr. 1088 – Prace Historyczne. – Z. 103. – Kraków, 1993. – S. 63-70.

Daszyk K. Idea parlamentarna a kwestia “silnego rządu” w refleksji historycznej Michała Bobrzyńskiego // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne / pod red. K. Baczkowskiego. – Kraków, 1998. – Nr. 1219 – Zesz. 125. – S. 109-128.

Dembiński B. Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki człowieka i działalności / B. Dembiński // Przeględ Historyczny. – 1936. – T. 33. – S. 333-340.

Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. – С. 168-206.

Bobrzyński M. Z moich pamiętników / wstęp i przypisy A. Galos. – Wrocław ; Kraków : Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1957. – XXXII, 404 s.

Плекан Ю. Польсько-українські взаємини на початку ХХ століття у Галичині (за матеріалами архівних збірок Ягелонського університету) // Питання історії України : Збірник наук. статей кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці : “Зелена Буковина”, 2006. – Т. 9. – С. 50-52.

Łazuga W. Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna / W. Łazuga. –Warszawa : PWN, 1982.

Цит. за Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 357 с.

Jaworski W. Listy z Sejmu r. 1910 / W. Jaworski. – Kraków : Wyd. C.K. UJ, 1911.

Уська У. Р. Українське питання в Галичині у політиці австрійського уряду в 1907-1914 рр. : Автореф. дис. канд. іст. наук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005.

Левицький К. Д-р Михайло Бобжинський в українській політиці // Діло. – 1935. – Ч. 187, 17 липня.