ВАСИЛЬ СТЕФАНИК І ПОЛІТИКА

Ярослав Мокляк

Анотація


Для Василя Стефаника політика не була головною сферою зацікавлень. Був у самому центрі віденської політики, але відігравав там радше роль авторитету серед видатніших від нього депутатів. Політика була іншим його життям, може навіть тлом іншого життя, завдяки яко-му він розвивав свою прекрасну літературну творчість.

Ключові слова


Політика; літературна творчість; селяни

Повний текст:

PDF

Посилання


Демкович-Добрянський М. Потоцький i Бобжинський. Цісарські намісники Галичини 1903-1913. – Рим, 1987.

«Дёло». – 1 квітня 1911.

«Дёло». – 5 квітня 1911.

«Дёло». – номери після 30 квітня 1908 р.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. – Львів, 1926.

Расевич В. Діяльність українських організацій у Відні під час першої світової війни // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1999. – Випуск 34.

Сухий О. Між Сходом і Заходом. Нариси історії XIX – початку XX ст. – Львів, 1999.

Stenograficzne sprawozdania z posiedzeń Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów, 8 засідання від 15 січня 1896 р.

Stenograficzne sprawozdania z posiedzeń Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów, 9 засідання від 17 січня 1896 р.

Stenograficzne sprawozdania z posiedzeń Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów, 18 засідання від 13 березня 1907 р.