«ШКІДНИЦЬКА ЛІНІЯ» У РЕПРЕСИВНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ЗА ДОБИ «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» (1937-1938 рр.)

Наталія Радомирівна Романець

Анотація


Досліджено репресивну компанію з боротьби із шкідництвом в аграрному секторі України, як складову «великого терору» 1937-1938 рр. На основі аналізу документів архіву Служби безпеки України, що вперше вводяться до наукового обігу, визначено особливості, механізми, цілі карально-репресивних заходів влади.

Ключові слова


шкідництво; репресії; політика; НКВС; «великий терор»

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильєв В. Вплив «великого терору» 1937-1938 рр. на економічні процеси в УРСР / В. Васильєв // З архівів ВУЧК-ГПУ-КГБ. – 2004. – № 1/2. – С. 36-58.

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937-1938 рр. / Упоряд. С. Кокін, М. Юнге. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – Ч. I. – 614 с.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі ГДА СБУ), ф. 16, оп. 30, спр. 74.

ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30, спр. 77.

ГДА СБУ, ф. 16, оп. 31, спр. 61.

ГДА СБУ, ф. 16, оп. 31, спр. 62.

Данилов В. П. Введение. Советская деревня в годы «Большого террора» / В. П. Данилов // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы и материалы : в 5 т. – Т. 5: 1937-1939. Кн. 1: 1937 / Под ред В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. – М. : Российская политическая эн-циклопедия (РОССПЭН), 2004. – С. 7-50.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы и материалы : в 5 т. – Т. 5: 1937-1939. Кн. 1: 1937 / Под ред В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. – М. : РОССПЭН, 2004. – 648 с.

Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії / Ю. І. Шаповал. – К. : Наукова думка, 1993. – 352 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 20, спр. 7168.