КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ДЕНІКІНСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (СЕРПЕНЬ 1919 Р. – СІЧЕНЬ 1920 Р.)

Володимир Анатолійович Шапорда

Анотація


Розглянуто питання, пов’язані з основними заходами денікінського окупаційного режиму в галузі культури на Півдні України у серпні 1919 – січні 1920. Проаналізовано наслідки їх впровадження у регіоні.

Ключові слова


культура; денікінський окупаційний режим; Південь України

Повний текст:

PDF

Посилання


Крупіна В. Білий рух в Україні (1917-1920 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2005. – 17 с.

Еремеева А. Художественная жизнь Юга России в условиях гражданского противостояния (1917-1920 гг.): содержание и тенденции развития. Автореф. дис. … д-ра ист. наук (07.00.02.) / Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. – Краснодар, 1999. – 39 с.

Сухенко А. Добровольческое движение на Юге России (1917-1920 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук (07.00.02). – Ростов – на - Дону, 2000. – 30 с.

Федюк В. Белое движение на Юге России (1917-1920 гг.): Автореф. дис. … д-ра ист. наук (07.00.02.) / Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1995. – 32 с.

Українська революція: документи 1919-1921 / Під ред. Т. Гунчака. – Нью-Йорк : УВАН у США, 1984. – С. 31-32.

Кин Д. Деникинщина. – Л. : «Прибой», 1925. – С. 241.

Феденко П. Повстання нації // Збірник пам’яті Симона Петлюри (1879-1926). – К. : Фенікс, 1992. – С. 97.

Державний архів Полтавської області (далі – ДАПО), ф. 3935, оп. 1, спр. 1, арк. 1.

ДАПО, ф. 2173, оп. 1, спр. 27, арк. 37-38зв.

Витяги з документів, які в оригіналах хороняться в Головному Військово-історичному Музею-Архіві. – Б.м., б.р. – С. 9.

Вернадский В. И. Дневники. 1917-1921. – К. : Наукова думка, 1994. – С. 142.

Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Києві до 1 січня 1920 р. – Б.м., б.р. – С. 1.

Доценко О. Літопис української революції: Матеріали й документи до історії української революції 1917-1923 рр. – Т. II. Кн. 4. – К. ; Львів, 1923. – С. 185.

Російський державний військовий архів, ф. 3435, оп. 1, спр. 25, арк. 12зв, 26зв.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 рр. – Т.2. Кам’янецька доба. Зимовий похід. – Мюнхен : Прометей, 1951. – С. 33-34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.