ВРАДІЇВСЬКА ХЛІБОРОБСЬКА РЕСПУБЛІКА

Юрій Вадимович Котляр

Анотація


Розглянуто процес становлення та існування у 1919 р. селянського формування – Врадіївської Хліборобської республіки. Її керівництво підтримало Директорію, діяло в контексті антибільшовицьких повстань. З діяльністю республіки пов’язана доля відомого повстанського отамана Лиха-Бондарука.

Ключові слова


республіка; повстанський рух; селяни; антибільшовицька боротьба

Повний текст:

PDF

Посилання


Котляр Ю. В. Повстанський рух селян Півдня України. Висунська і Баштанська республіки (1919-1920 рр.) / Ю. В. Котляр. – Миколаїв : ПП «Спрінт – прінт», 1999. – 117 с.

Котляр Ю. В. 1919. Висунська і Баштанська республіки (До 90-ої річниці проголошення) / Ю. В. Котляр. –

Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2010. – 48 с.

Котляр Ю. В. Висунська і Баштанська республіки (до 90-ї річниці проголошення) / Ю. В. Котляр. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – Історична бібліотека ЧДУ. – Кн. 3. – 92 с.

Чос В. Мліївська республіка / В. Чос // Нова Січ. – 2007. – 7 листопада.

Щербатюк В. Медвинське антибільшовицьке повстання 1920 року / В. Щербатюк // Вісник Академії праці

та соціальних відносин. – 2009. – № 4. – С. 163-168.

Коваль Р. Повернення отаманів Гайдамацького краю / Р. Коваль. – К. : «Діокор», 2001. – 288 с.

Пономаренко М. Холодноярська республіка / М. Пономаренко // Черкаський край – земля Богдана і

Тараса. – К. : Українські пропілеї, 2002. – С. 486-497.

Шкварець В. П. Українська національно-демократична революція і боротьба за незалежність на Миколаївщині (1917-1921) / В. П. Шкварець. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 120 с.

Шкварець В. П. Селянські повстансько-партизанські політичні утворення (формування) державного типу

в Миколаївському краї / В. П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. – Миколаїв : ОІППО, 2011. – С. 81-91.

Котляр Ю. В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України (1917-1925) / Ю. В. Котляр. – Миколаїв-

Одеса : ТОВ ВіД, 2003. – 196 с.

Ковальчук М. Катеринка на Кодимі. Історичні розповіді про виникнення та розвиток села / М. Ковальчук. –

Катеринка : ВЦ «Маторін», 2006. – 190 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область / гол. редкол. В. О. Васильєв. – К. : УРЕ АН УРСР, 1971. – 772 с.

Деникинское подполье в Николаеве (Введение) // Летопись революции. – 1926. – № 3-4. – С. 7-9.

Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922): Сб. док. в 4 т. – М. : Воениздат, 1972. –

Т. 2. Март 1919 – апрель 1929 г. – 804 с.

Підраховано за: Верстюк В. Ф. Внутренний фронт: стратегия и тактика борьбы / В. Ф. Верстюк // Украина

в 1917-1921 гг. – К. : Наукова думка, 1991. – С. 111-112; Лихолат А. В. Розгром націоналістичної контрреволюції на Україні (1917-1922) / А. В. Лихолат. – К. : Політвидав УРСР. – С. 350.

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К. : Вища школа, 2002. – 430 с.

Шевчук В. Історія української державності / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.

Історія української літератури. – К. : Наукова думка, 1987. – Т. 1. Дожовтнева література. – 632 с.

Франко І. Я. Захар Беркут / І. Франко // Вибр. твори. – Львів : Каменяр, 1977. – С. 21-178.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБ України), спр. 44224, т. 6.

Мущинський П. Трифон Маркович Гуляницький / П. Мущинський. – Одеса : Маяк, 1970. – 84 с.

Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю: 33 біографії / Р. Коваль. – Режим доступу: http://unknownwar.info/-----33--_435/?p=34.

Державний архів Миколаївської області, ф. Р-2878, оп. 1, спр. 13.

Мазепа І. Україна в вогні й бурі революції. 1917-1921: В 3 т. / І. Мазепа – Прага : Українське вид-во

«Пробоєм», 1943. – Т. ІІІ: Польсько-український союз. Кінець визвольних змагань У.Н.Р. – 245 с.

ГДА СБ України, спр. 66646, т. 17.

Державний архів Одеської області, ф. П-3, оп. 1, спр. 14