№ 5 (2012)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРИТОНЕНКІВ (середина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
ЗЕМЛЕРОБСЬКА КУЛЬТУРА КРИМСЬКОГО ХАНСТВА у XV – XVII ст. PDF
Констянтин Васильович Івангородський
ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ ОБОРОНИ КАРПАТСЬКА СІЧ – ЗБРОЙНІ СИЛИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ PDF
Ольга Степанівна Кухарчук
ПОЛІТИКА «НОВОЇ ЕРИ» КАЗИМИРА БАДЕНІ PDF
Алла Алимівна Кучеренко
БІЛОЗЕРСЬКА АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В СТЕПОВОМУ ПОБУЖЖІ PDF
Людмила Володимирівна Матвієнко
СТАН ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1919 рр.) PDF
Лариса Іванівна Синявська

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

ЕВОЛЮЦІЯ МОНАСТИРСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ у другій половині ХІХ ст. – 1917 р. PDF
Олена Миколаївна Балухтіна
ВРАДІЇВСЬКА ХЛІБОРОБСЬКА РЕСПУБЛІКА PDF
Юрій Вадимович Котляр
ЗЕМЛЯ ХЕРСОНЩИНИ В БІОГРАФІЇ ДАВИДА БУРЛЮКА PDF
Ірина Валентинівна Кузьменко
ГОЛОД У ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 1833-1834 рр. ТА ЙОГО НАСЛІДКИ PDF
Володимир Іванович Маслак
СПРОБИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОВІТОВИМИ ЗЕМСЬКИМИ УСТАНОВАМИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ в 60-90-х роках ХІХ ст. PDF
Юлія Михайлівна Петровська
ПОМІЩИЦЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.: ПОЗЕМЕЛЬНІ СУПЕРЕЧКИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Ольга Миколаївна Посунько
ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА PDF
Олександр Якович Рахно
СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І ХОТИНЩИНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Олександр Валерійович Руснак
ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Ярослав Петрович Цецик
МІСЦЕ АГРАРНОГО ПИТАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ у 1919 р. PDF
Юлія Геннадіївна Шпак

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА СКАРЖИНСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ І КРАЄЗНАВСТВА PDF
Оксана Миколаївна Дорошенко
«ПОМІЩИКИ КРІПОСНИКИ» ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЯК ПРИХИЛЬНИКИ СЕЛЯНСЬКОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ: СПРОБА ПОДОЛАННЯ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
Тетяна Федорівна Литвинова, Катерина Станіславівна Грищенко
СЕЛЯНИН У АНТИНОМІЯХ ІСТОРИЧНИХ КУЛЬТУР ЧИ ЧОГО ВАРТІ БІЛЬШІСТЬ НАУКОВИХ СУПЕРЕЧОК PDF
Юрій Петрович Присяжнюк
НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДКРИТТЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. PDF
Олег Володимирович Шманько
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА PDF
Любов Вікторівна Якиминська

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ В НІМЕЧЧИНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВУ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЗЕМЛІ БЕРЛІН) PDF
Дмитро Васильович Бурім
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ періоду 1920-х років PDF
Ольга Олександрівна Лаврут
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ НА ХЕРСОНЩИНІ у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Ярослав Анатолійович Нагрибельний
СІЛЬСЬКА ШКОЛА УКРАЇНИ в 1950-х – середині 1960-х рр.: РЕАЛІЇ СТАНУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Олександр Федорович Нікілєв