МІСЦЕ АГРАРНОГО ПИТАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ у 1919 р.

Юлія Геннадіївна Шпак

Анотація


Проаналізовано законодавчі акти і реальна політика в аграрній сфері діючих урядів на Півдні України в 1919 р. Особливе місце відведено аналізу аграрної сфери впливу народних ватажків на численні маси населення. Аграрна політика розглянута як один із найголовніших рушійних факторів революції 1917-1922 рр.


Ключові слова


аграрна реформа; аграрна політика; Південь України; повстанство; національна революція

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов-Овсиенко В. Записки о гражданской войне / В. Антонов-Овсиенко: в 4 т. – М., 1924-1933. – 324 с.

Верстюк В. Внутренний фронт: стратегия и тактика борьбы / В. Верстюк // Украина в 1917-1921 гг. – К.,

– С. 124-154.

Верстюк В. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні (1919-1921) / В. Верстюк. – К., 1991. –

с.

Вісник Державних законів для всіх земель УНР. – 1919. – 11 лютого.

Вісник Української Народної Республіки. – 1918. – 21 грудня.

Волковинский В. Нестор Махно: легенди і реальність / В. Волковинський. – К., 1994. – 125 с.

Гамрецкий Ю. Октябрь и гражданская война на Украине / Ю. Грамрецкий, А. Гриценко. – К., 1987. – 234 с.

Годы борьбы. 1917-1927. Сборник воспоминаний и материалов по истории революционного движения на

Зиновьевщине. – Зиновьевск, 1927. – 128 с.

Горак В. Повстанець чи бандит? Трагедія отамана Григор’єва / В. Горак // Вітчизна. – 1992. – № 11. – С. 124-132.

Горак В. Повстанці отамана Григор’єва (серпень 1918 – серпень 1919 рр.): Історичне дослідження

/ В. Горак – Фастів : «Поліфаст», 1998. – С. 282.

Гражданская война на Украине (1918-1920). – К. : Наукова думка, 1967. – Т. 1. – 465 с.

Грінченко В. Аграрна політика більшовиків в українському селі в 1919-1920 рр. на Півдні України / В. Грінченко // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали других наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди. – Дніпропетровськ : «Промінь», 1997. – С. 123-134.

Денікінське підпілля в Миколаєві (Вступ) // Літопис революції. – 1926. – № 3–4. – С. 9-14.

Держалюк М. Українсько-російські відносини у 1917-1922 рр. / М. Держалюк // Пам’ять століть. – 2000. – № 5. – С. 80-88.

Еженедельник ВЧК. – 1918. – 7 вересня.

Кин Д. Крестьянство и гражданская война / Д. Кид // На аграрном фронте. – 1925. – № 11-12.

Коваль Р. Отамани гайдамацького краю. 33 біографії / Р. Коваль. – К., 1998. – 54 с.

Котляр Ю. Повстанство. Селянський рух на Півдні України (1917-1925) / Ю. Котляр. – Миколаїв–Одеса : «ТОВ ВіД», 2003. – 223 с.

Круть В. До історії боротьби проти григор’ївщини на Україні / В. Круть // Літопис революції. – 1923. –№ 5-6. – С. 143-157.

Кубанин М. Антисоветское крестьянское движение в годы гражданской войны (военного коммунизма) / М. Кубанин // На аграрном фронте. – 1925. – № 11-12.

Кульчицький Ю. Повстанський рух 1918-1926. У пошуках історичної правди / Ю. Кульчицький // Збірник на пошану Миколи Чубатого. – Нью-Йорк-Париж-Торонто, 1987.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: український повстанський рух у визвольних змаганнях / Ю. Кульчицький.– Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 354 с.

Левенштам М. Спогади про земельну роботу на Одещині / М. Левенштам // Селянська правда. – 1925. – 20-21 лютого.

Малик Я. Впровадження радянського режиму в українських селах (1919-1920) / Я. Малик. – Львів : ЛДУ, 1996. – 267 с.

Супруненко Н. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине

(1918-1920) / Н. Супруненко. – М., 1966. – 124 с.

Турченко Г. Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.) / Г. Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – 324 с.

Турченко Г. Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (ХІХ – перша

чверть ХХ ст.) / Г. Турченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 342 с.

Універсал отамана Григор’єва // Антонов-Овсеенко В. Записки про громадянську війну. – Т. 4. – С. 200- 224.

Христю П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917-1920 рр. / П. Христю. – Відень, 1921. – Т. 4. – 345 с.

ЦДАВО України, ф. 1062, оп. 1, спр. 93.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 234.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 233.

ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 265.

Шлях до волі. – 1919. – 24 січня.