ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА СКАРЖИНСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ І КРАЄЗНАВСТВА

Оксана Миколаївна Дорошенко

Анотація


Розглянуто процес наукового вивчення постаті Віктора Петровича Скаржинського –
визначного лісівника та господарника Південної України – у радянській історичній літературі та краєзнавчих розвідках.


Ключові слова


В. Скаржинський; історіографія; краєзнавство; Південна Україна; лісівник

Повний текст:

PDF

Посилання


Дружинина Е. И. Южная Украина в период кризиса феодализма 1825-1860 гг. / Дружинина Е. И. – М. :

Наука, 1981. – С. 87.

Котов А. И. Из истории лесоразведения на Юге Украины / А. И Котов // Лесоводство и

агролесомелиорация: республиканский межведомственный научный сборник. – М., 1969. – Вып. 16. –

С. 135-138.

Слободянюк Б. Хоробрість наших земляків / Б. Слободянюк // Південна правда. – 1962. – 18 жовтня.

Журавель Я. Л. І грянув бій під Бородіно / Я. Л. Журавель // Південна правда. – 1978. – 4 травня.

Людковський Ш. С. Ескадрон Скаржинського (до 175-річчя Вітчизняної війни 1812 року)

/ Ш. С. Людковський // Південна правда. – 1982. – 26 серпня.

Ванцак Б. Е. Н. Скаржинская: от археологии до революции / Б. Ванцак. – Полтава : Издание ПКМ, 1988. – 24 с.

Кучерявий Р. Ополченці з Мигії / Р. Кучерявий // Прибузький комунар. – 1986. – 11 лютого.

Халипенко В. Знайти визнання / В. Халипенко // Прибузький комунар. – 1990. – 21 липня.

Губарь О. Кто насадил «Причерноморские леса»? / О. Губарь // Одесский вестник. – 1993. – 4 декабря.

Трусов Ю. Каменное море / Ю. Трусов. – Одесса : Маяк, 1968. – 229 с.

Халипенко В. Наш славний земляк В. П. Скаржинський / В. Халипенко // Вісті Вознесенщини. – 1995. – 7 жовтня.

Задорожний В. Наші земляки у Вітчизняній війні 1812 року (з архівних документів) / В. Задорожний // Маяк. – 1990. – 17 листопада.

Державний архів Одеської області, ф. 1 Управление Новороссийским генерал губернаторством, оп. 218, спр. 5 О формировании русским помещиком В. Скаржинским эскадрона для борьбы с наполеоновскими

захватчиками.

Соломатін П. Наші земляки в боях з наполеонівськими військами / П. Соломатін // Комсомольська іскра. – 1962. – 17 жовтня.

Дворянские роды, внесенные в общий гербовник Всероссийской империи (от начала XVII ст. до 1885 г.)

/ [сост. А. Бобринский]. – СПб., 1890. – Ч. II. – С. 160.

Милорадович Г. А. Родословная книга Черниговского дворянства / Г. А. Милорадович. – 1901. – Т. II. Ч. 3. – С. 137.

Губарь О. Первый Новороссийский лесовод / О. Губарь // Вечерняя Одесса. – 1986. – 12 апреля.

Ярошенко В. Віктор Петрович Скаржинський – людина-легенда нашого краю / В. Ярошенко // Вісті Вознесенщини – 2003. – 12 жовтня.

Гончарук Т. Г. Пам’ятник у міському саду / Т. Г. Гончарук // Думська площа. – 2001. – 9 березня.