СЕЛЯНИН У АНТИНОМІЯХ ІСТОРИЧНИХ КУЛЬТУР ЧИ ЧОГО ВАРТІ БІЛЬШІСТЬ НАУКОВИХ СУПЕРЕЧОК

Юрій Петрович Присяжнюк

Анотація


Залучаючи до аналізу результати останніх розробок методології сучасного історіописання,
зокрема напрацювання польського історика В. Вжосека, автор прагне виявити традиційно
поширені межі уявлень та трактувань українських (також білоруських) дослідників у царині
історіографії селянознавчих студій, окреслити шляхи їхньої оптимізації.


Ключові слова


історик; культура об’єкта; культура суб’єкта; культурне переписування; традиція селянин; аграрна історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Яковенко Н. Вступ до історії / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2007. – 376 с.

Див.: Присяжнюк Ю. Суб’єкт в «об’єкті» або ще раз про відносність історичного знання / Юрій Присяжнюк // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 2008. – Вип. 133-134. – С. 3-7.

Див.: Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000; Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму / Георгій Касьянов; монографія. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.; Андерсен Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон. – Вид.

-ге, перероб. – К. : Критика, 2001. – 271 с.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад / Ярослав Грицак; есеї. – К. : Критика, 2011. – 352 с. та ін.

Маслійчук В. Харків як патріархальне село: кілька роздумів про образ міста / Володимир Маслійчук // Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/127-volodymyr-masliychuk-krakiv-iakpatriarkhlne-selo

Луценко Ю. Україна як ніколи об’єднана і позбавлена ілюзій (З зали засідань Печерського суду м. Києва. 16 лютого 2012 р.) / Юрій Луценко // Сільські вісті. – 2012. – 21 лютого (№ 22). – С. 1-2.

«Незручний клас» у модернізаційних проектах. Форум // Україна модерна (Безмежне село). – К., 2010. – Число 6 (17). – С. 9-44.

Вжосек В. Культурне приписування як модель історичного мислення та дослідження / Войцех Вжосек // Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/78-voytsekh-vzhosek-kulturneprypysuvannia-iak-model-istorychnoho-myslennia-ta-doslidzhennia

Михайлюк О. Традиціоналізм селянської культури / Олександр Михайлюк // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. – Вип. ХVІІІ. – С. 237-243.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.